Wat we doen

Wij geloven dat in iedereen een veranderaar zit, teams de motor zijn van vernieuwing en wendbare organisaties de toekomst hebben. Als Organize Agile willen wij daarom meet-ups organiseren voor beoefenaars van diverse sociale technologieën (Agile, Design Thinking, Beyond Budgeting, Sociocracy 3.0) samenbrengen, zodat zij hun kennis ontwikkelen, uitwisselen en elkaar helpen bij organisatietransformaties, leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling.

Heb je ideeën voor een meetup? Neem contact op met apun.houben@organizeagile.com

Geplande evenementen (3)

Opgavegericht werken bij publieke organisaties

Creative Valley Utrecht CS

Het centraal stellen van de 'opgave' bij publieke organisaties, oftewel de maatschappelijke vraagstukken (groot en klein) die nu en in de toekomst spelen, is een hele logische beweging. Niet klassieke beleidsvelden en afdelingen staan centraal, maar hetgeen er in de buitenwereld speelt. Tegelijkertijd vraagt het om een andere manier van denken en organiseren. Waar wendbaarheid een belangrijk onderdeel van is. Opgavegericht werken bij publieke organisaties komt nooit écht van de grond als je niet een andere manier van organiseren durft te omarmen. In deze meetup gaan we aan de slag met wat opgavegericht werken is, hoe je het inzet en waarom stabiele teams, en niet projecten, daar het geheime ingrediënt van zijn. We gaan gezamenlijk op zoek naar de antwoorden op deze vragen, aan de hand van praktijkvoorbeelden van ons en inbreng van jullie. Programma: 16:00-16:30 Inloop 16:30-18:30 Meetup Opgavegericht Werken 18:30-19:00 Borrel en hapje De facilitators van de meetup zijn Geeke van Bruggen en Gidion Peters. Beiden zijn ervaren organisatieadviseurs en agile coaches, die de publieke sector een warm hart toedragen. Vanuit ervaring bij verschillende gemeenten en nationale overheden, evenals uitvoeringsorganisaties, het onderwijs en de zorg, zijn zij op zoek gegaan naar nieuwe manieren om in de maatschappij het verschil te maken. Er is plek voor max. 20 personen, dus meld je op tijd aan. Mocht je toch niet kunnen, wil je je dan zsm afmelden? Tot slot nog een verzoek om er uiterlijk half vijf te zijn, zodat we met z'n allen kunnen starten. (Fun note: Dit is tevens de eerste meetup op onze nieuwe kantoor bij Creative Valley!)

Agile KPI's

Creative Valley Utrecht CS

KPI's en Agile.. Kan dat? Hoe meet je wendbaarheid? Wat hebben klantwaarde velocity en teamvolwassenheid te maken met agile? We gaan gezamenlijk op zoek naar de antwoorden op deze vragen, aan de hand van praktijkvoorbeelden van ons en inbreng van jullie. Programma 15:30 - 16:00 Inloop 16:00 - 18:00 Meetup Agile KPI's 18:00 - 18:30 Borrel en een hapje Er is plek voor max. 20 personen, dus meld je op tijd aan. Mocht je toch niet kunnen, wil je je dan z.s.m. afmelden? Tot slot nog een verzoek om er uiterlijk half vijf te zijn, zodat we met z'n allen kunnen starten. Voor meer informatie of vragen kan je ook mailen naar [masked] Hartelijke groet, namens het team van Organize Agile/Scrum Company

Agile in onderwijs

Creative Valley Utrecht CS

Is er binnen het onderwijs, naast efficiëntie, ook aandacht voor effectiviteit? Flexibiliteit (van organisaties) is zo belangrijk geworden, dat waarden als efficiëntie, voorspelbaarheid en standaardisatie vaak op de tweede plek komen. Waarom in het onderwijs dan nog niet? We gaan gezamenlijk op zoek naar de antwoorden op deze vragen, aan de hand van praktijkvoorbeelden van ons en inbreng van jullie. Programma: 16:00-16:30 Inloop 16:30-18:30 Meetup Agile in onderwijs 18:30-19:00 Borrel en hapje Er is plek voor max. 20 personen, dus meld je op tijd aan. Mocht je toch niet kunnen, wil je je dan zsm afmelden? Tot slot nog een verzoek om er uiterlijk half vijf te zijn, zodat we met z'n allen kunnen starten.

Vorige evenementen (5)

Agile Leiderschap

Scrum Company HQ