Wat we doen

We hebben de vooronderstelling dat er veel te winnen valt bij het vaker bij elkaar brengen van de domeinen kunst en zorg-welzijn. Ze hebben elkaar veel te bieden en kunnen ook veel van elkaar leren. Kunst beschikt over een aantal eigenschappen die zouden kunnen leiden tot groter welbevinden van mensen die zich in kwetsbare posities bevinden. En het sociaal werk is door haar sociale aard een waardevolle bron voor de kunst(enaars) in de zoektocht naar hoe op andere manieren bij meer verschillende mensen een aansluiting gezocht kan worden. En hoe dat meer in samenwerking met anderen kan.

Wij willen met dit gezelschap onderzoeken hoe in Gelderland op (nieuwe?) manieren samen gewerkt kan worden tussen kunst & zorg-welzijn met steeds de leefwereld van mensen als uitgangspunt. Hoe kan op basis van gelijkwaardigheid – zowel horizontaal als verticaal – krachtige co-creatie ontstaan waardoor niet zozeer de systeemwereld, maar meer de leefwereld centraal komt te staan?

We willen (jonge) belanghebbenden uit de wereld van kunst & zorg-welzijn bij elkaar brengen. De gedachte is dat als je vroeg in je studie of beroepspraktijk met andere domeinen samenwerkt je in je verdere beroepspraktijk ook eerder de stap maakt tot co-creatie. We willen dit doen door concreet aan de slag te gaan in de praktijk. Zo zetten we stappen in een gezamenlijke reis waarbij het doel is met elkaar uit te wisselen en samen kennis te verzamelen rondom de verbinding Kunst & Zorg-Welzijn. Wat zijn interessante nieuwe samenwerkingsverbanden? Waar loop je tegen aan in de samenwerking? Hoe kun je daarin van elkaar leren? Wat moet centraal staan in de samenwerking?

We willen alles zoveel mogelijk in co-creatie met belanghebbenden doen. Dat betekent dat we vanaf een vroeg stadium reisgenoten verzamelen met allerlei verschillende rollen en functies. Makers, uitvoerders, docenten, studenten, ervaringsdeskundigen, begeleiders, onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, etc. Steeds vanuit de gedachte dat de eerste ontmoeting is met de leefwereld van de mensen die gebruik maken van Kunst & Zorg-Welzijn.

https://youtu.be/b_Et2nvYj_c

Vorige evenementen (58)

SPIEGEL Speels Collectief

Locatie zichtbaar voor leden

SPIEGEL Speels Collectief, Kunst met Mekaar

Locatie zichtbaar voor leden

Kick off leerwerkpraktijken Siza HAN

Locatie zichtbaar voor leden

Discussies (0)

Deze content is alleen beschikbaar voor leden

Leden

Deze content is alleen beschikbaar voor leden