Vorige Meetups

Wat we doen

ENG:
This is a Meetup for you if you like to explore the wisdom and benefits of Sociocracy 3.0 and change your mindset from egocentric to sociocentric. Sociocracy 3.0 is about equivalence, accountability and tapping collective wisdom in every kind of organisation, be it our family, our company, our school, our relations... This Meetup operates in Dutch. Feel welcome to join us!
Learn more on http://www.sociocracy30.org

NL:

We organiseren elke 6 weken een S3 Meetup. De verantwoordelijke zoekt telkens 3 Sociocracy 3.0 coaches/beoefenaars/enthusiasts om samen de Meetup voor te bereiden. Elke keer kiezen we een andere insteek uit het brede gamma van S3. We combineren elke maand de basics, een introductie in S3 en een real life oefensessie ('een fishbowl') waarin we de praktijk ervaren. We communiceren 1 week vooraf een gedetailleerde agenda. Achteraf publiceren we via Meetup de links naar de presentaties, materialen en evaluatie. De locatie van onze Meetup is de WellnessRoom in de Winkelhaak, http://www.winkelhaak.be

Meer informatie over Sociocracy 3.0 op www.sociocracy30.org (http://www.sociocracy30.org/)