Volgende Meetup

Verlangen
.

Heeft een locatie nodig

€ 10,00
RSVP's sluiten op: 5-11-2018

Geplande Meetups

Vorige Meetups

  • Haat

Wat we doen

Het Socratisch Café Dan Haag
Het Socratische Café Den Haag is een ontmoetingsplaats waar deelnemers vanuit allerlei richtingen uit de samenleving met elkaar praktisch filosoferen over vragen en thema’s die ertoe doen. Het is manier om gemeenschappelijk (na) te denkenen te reflecteren op ervaringen. Het gesprek gaat over het eigen moreel verantwoord handelen in allerlei alledaagse situaties. Het vraagt van de deelnemers een open en onderzoekende houding en geduld. In het socratisch café oefen je de kunst van het luisteren, vragen stellen en helder en precies formuleren. Er worden persoonlijke ervaringen uitgewisseld vanuit de gedachte, ‘dat wijsheid komt uit de ervaring’. Je kunt zeggen dat Socratisch gesprekken bijdragen aan het ‘goede Leven’ en een ‘goed gemoed.’

De socratische methode

Een socratisch gesprek is een praktisch filosofisch onderzoek op basis van de socratische methode. Deze bestaat uit:

• de voorbereiding: het formuleren van de uitgangsvraag; ‘zonder vraag geen gesprek’

• drie kernfases van het gesprek: het voorbeeld, het onderzoek, de kernbewering of hittepunt

• de slotfase: de vier kardinale deugden, praktische wijsheid, de matigheid, de moed, de rechtvaardiging.

Het Socratisch gesprek kent ook drie vormen van gesprek: het zaak- of onderzoeksgesprek, het strategiegesprek, het metagesprek.

Deelnemen

De deelnemers hebben een actieve rol in het gesprek. Men oefent in de dialoogvaardigheden als: denken op eigen kracht, elkaar willen begrijpen, uitstellen van (voor)oordeel, inleven in de motieven en drijfveren van anderen, onderzoeken van vooronderstellingen en overtuigingen, bereid zijn je mening te herzien. Het is belangrijk dat deelnemers zich hieraan verbinden. Wie lievkan beter niet er discussieert of debatteert kan beter niet meedoen.

Het aantal deelnemers is maximaal 8 tot 12 personen.

Gespreksleider

Het Socratisch café wordt geïnitieerd door een gespreksleider. De gespreksleider faciliteert het gesprek en is zelf niet inhoudelijk betrokken.

Duur

In het Socratisch café is de tijd beperkt tot maximaal 3 uur. Een uitgebreid Socratisch gesprek kan langer duren, soms meerdere dagen.

Variatie

Er zijn meerdere variaties op het Socratisch gesprek mogelijk. De gespreksleider kan in overleg met de deelnemers een andere vorm bespreken.

Socratisch Café Den Haag, 2017