Wat we doen

Community of Practice rond Predicitive Analysis

Kenniscentrum Creating 010 doet praktijkgericht onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in de creatieve industrie. We zijn vooral geïnteresseerd in veranderingen, waar die toe leiden, wie of wat ze veroorzaakt en hoe we de toekomst kunnen vormgeven. Daar- binnen heeft ‘Predictive analytics’ onze bijzondere interesse. Het gaat om de kunst mogelijke toekomsten in kaart te brengen door sociaalwetenschappelijke theorie te koppelen aan big data en in- formatica. Dat resulteert –simpel gezegd– in trendwatchen, maar dan met meer fundament en betere tools. Daarmee werken we aan een methodische innovatie binnen het creatieve domein.

We bieden je daartoe een werkmethodiek en handige tool: de FutureBase.
De FutureBase geeft inzicht in wat waar bij wie leeft. De metho- diek die in dit werkboekje wordt geïntroduceerd geeft je gereed- schap verbanden te ontdekken tussen zwakke –nog prille– signa- len en de opkomende trends waar deze signalen op duiden. De FutureBase laat je zien welke trends bestaan en stelt vast hoe vers ze zijn en welke kant ze op kunnen gaan. Ook geeft FutureBase houvast bij het vaststellen van de belangrijkste onzekerheden rond vraagstukken. Dat geeft dan meer handvatten bij het maken van keuzen en nemen van cruciale beslissingen bij het ontwikke- len van scenario’s. Meedoen aan het onderzoek en bijdragen aan de tool is meer weten, meer zien. Doe je mee? Je ziet dan niet alleen de opbrengst van je eigen werk, maar ook de opbrengst van anderen. Soms vind je wel meer dan 1000 voorbeelden (bewijs en inspiratie) rond de trends die je onderzoekt.
We hopen met dit project bij te dragen aan de kwaliteit van het creatieve proces van studenten en professionals. Dit doen we door inzicht te ontwikkelen in het ontstaan en verloop van relevante veranderingen. Door de toekomst een beetje minder onzeker te maken. Zodat je weet waarvoor je ontwerpt en dat je gaat houden van de blijvende staat van verandering die onze toekomst kleur geeft.

Welcome, you just entered FutureBase.

Geplande evenementen

Geen geplande evenementen

Discussies (0)

Deze content is alleen beschikbaar voor leden

Leden

Deze content is alleen beschikbaar voor leden