Wat we doen

Hoe ziet de toekomst eruit voor vrachtwagenchauffeurs?

Eén ding weten we zeker, alle veranderingen gaan nog sneller dan de afgelopen jaren. Technologische innovaties zijn nu al bijna niet meer bij te houden. We schrijven nu 2021 en de rijtaak ondersteunende systemen (ADAS) ontwikkelen zich razendsnel. Werkdruk is toegenomen en zal in de toekomst moeten afnemen. Nieuwe (centrale) plantechnieken met kunstmatige intelligentie zullen zorgen voor efficiëntere ritten, wat ook zorgt voor minder werkdruk onder de chauffeurs.

Over het project: Chauffeur van de toekomst

In de afgelopen jaren werd het steeds duidelijker dat technologische veranderingen steeds sneller elkaar opvolgden. Dit was ook een reden dat wij als sector met een aantal relevante organisaties hebben besloten dat er een werkgroep ‘chauffeur van toekomst’ moest komen. Deze werkgroep gaat zich de komende jaren bezighouden wat de gevolgen zijn van al deze innovaties. Belangrijk is dat de sector aantrekkelijk blijft voor nieuwe instroom, maar ook dat het werk leuk en aantrekkelijk blijft voor de werkzame vrachtwagenchauffeurs.

Alle veranderingen hebben ook invloed hoe andere weggebruikers naar ons kijken. Zo’n 100 jaar geleden ging er een spookverhaal rond, dat koeien minder melk gaven in de buurt van een snelweg. Gelukkig zijn mensen iets slimmer geworden, maar nog steeds zijn we bang voor het onbekende. Samen moeten we voorkomen dat mensen bang worden van zelfrijdende auto’s, neem het voorbeeld van de Tesla……er hoeft maar iets te gebeuren of het staat al op de voorpagina.

Wie hebben dit opgericht? (partners)

Chauffeur van de toekomst is een initiatief van het Sectorinstituut Transport en logistiek samen met de volgende organisaties:

• TLN (Transport en Logistiek Nederland) (https://www.tln.nl/)

• FNV (https://www.fnv.nl)

• CBR (Centraal bureau Rijvaardigheid) (https://www.cbr.nl)

• TNO (https://www.tno.nl)

• Smartport Rotterdam (https://smart-port.nl)

• TVM (https://www.tvm.nl)

• Rijkswaterstaat (https://www.rijkswaterstaat.nl)

• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat)

• Districon (https://www.districon.nl)

• Getru (https://www.getru.nl)

Deze organisaties vinden het belangrijk

• Vrachtwagenchauffeurs, planners mee te nemen in de veranderingen in het werk

• Dat vrachtwagenchauffeurs meedenken over mogelijke knelpunten en de gevolgen hiervan

• Dat nieuwe personele instroom een goed beeld krijgen van de transportsector nu en in de toekomst

• Dat we trots zijn op onze hightech sector

Heb jij ideeën over de toekomst? Jouw ideeën worden besproken in de werkgroep ‘chauffeur van de toekomst’ en daar zitten dé partijen in die ook echt invloed kunnen uitoefenen.

Praat mee en meld je aan!

Geplande evenementen

Geen geplande evenementen

Vind ons ook op