Wat we doen

Deze groep is ontstaan om evenementen te organiseren zodat enthousiaste mannen die zicht graag met massage, wellness, relax, ... bezig houden makkelijker in contact kunnen komen met andere mannen. Dit is een groep voor 18+ mannen. Het sociale aspect van deze bijeenkomsten spelen een grote rol. Je kunt er nieuwe vrienden leren kennen of oude bekenden terugvinden.

Waar mag je je aan verwachten:

- het organiseren en deelnemen van bijeenkomsten

- contact leggen met andere leden

- deelnemen en organiseren van workshops om bepaalte technieken te leren adhv een gast met expertise

Huisregels:

- Behandel elkaar met RESPECT. Indien dit niet gebeurd mag je mij hiervan op de hoogte brengen en zal ik nodige stappen ondernemen.

- Maak goeie afspraken en houd je er aan.

This group was created to organize events so that enthusiastic men who like to keep themselves busy with massage, wellness, relax, ... can more easily get in touch with other men. This is a group for 18+ men. The social aspect of these gatherings plays a major role. You can meet new friends or find old acquaintances.

What can you expect:

- organizing and participating in meetings

- connect with other members

- participating and organizing workshops to learn certain techniques with the help of a guest with expertise

House rules:

- Treat each other with RESPECT. If this does not happen, please let me know and I will take the necessary steps.

- Make good agreements and stick to them.

Discussies (0)

Deze content is alleen beschikbaar voor leden

Leden

Deze content is alleen beschikbaar voor leden