Czym się zajmujemy

Te spotkania powstały z myślą o osobach, które z różnych przyczyn nie mają tłumu znajomych, albo chciałyby mieć znajomych więcej. Dla tych, którym jakoś ciężko wyjść z domu, albo niełatwo nawiązywać relacje, czy potem je utrzymywać, albo pogłębiać. Powstały również z myślą o ludziach wrażliwych, istotach z sercem na dłoni i łzą w kącie oka, bo zobaczyły coś niezwykłego w tym zwykłym świecie.
Parafrazując Kazimierza Dąbrowskiego są to spotkania dla tych biegłych w obcowaniu z niezwykłością i przystosowanych do tego, co być powinno, a nie tego jak jest. Oczywiście ten opis nie wyczerpuje wszystkich niuansów istot ludzkich, tak naprawdę każdy może przyjść kto ma ochotę i zaakceptuje nasze zasady. Chcemy, by atmosfera naszych spotkań pozwoliła każdemu być sobą, by każdy czuł się bezpieczny, nieoceniany i swobodny.

UWAGA, te spotkania nie są terapią!!! będą to spotkania bardzo konkretne, na przykład spotkanie na spacerze w Łazienkach, albo wspólne wyjście na wystawę, zorganizowanie warsztatów plastycznych, spotkanie z psami na Polu Mokotowskim itp.

Zasady naszej grupy są w zdjęciach grupy!

Minione wydarzenia (13)

Spacer z psami na Polu Mokotowskim BIS

Potrzebne miejsce

Spacer w Łazienkach

Potrzebne miejsce

Spacer z psami na Polu Mokotowskim

Potrzebne miejsce

Tai Chi dla Wrażliwych

Potrzebne miejsce

Zdjęcia: (52)

Znajdziesz nas również: