Saltar al contenido

De qué se trata

Som un grup d´amics als que els hi agrada fer senderisme i altres activitats de natura , cultural o socials. Ens agrada sortir i fer caminades tot visitant llogarrets desconeguts o fer rutes per senders ,muntanya ...
Entenem que una de les prioritats del nostre grup  és fer activitat de senderisme i muntanya  prenent com a base el respecte a l´entorn natural així com als companys de ruta i activitats programades bé sigui de natura o altres més de caire social. Tota persona  és responsable de la seva  pròpia seguretat i  condició física adequades  i tot participant accepta  de manera directa la nostra normativa al participar en les nostres sortides .
La participació en les nostres sortides implica de manera directa l´acceptació dels següents punts i normes :
1)      El fet de participar en les nostres sortides implica que cada persona es la responsable única i exclusivament  de la seva condició tant física com psíquica per participar en les nostres activitats  i per tant eximeix de qualsevol responsabilitat als organitzadors , responsables del grup o als seus membres  de qualsevol  incident que es pugui derivar durant, o de la sortida .
2)      Les activitats en el medi natural – senderisme, raquetes...- són intrínsecament perilloses , en major o menor mesura  segons les característiques de l´activitat  i sortida concreta. El fet de participar en les sortides és una confirmació que els que participen coneixen i assumeixen els riscos que comporta l´activitat proposada. Per aquest motiu els organitzadors declinen tota responsabilitat pels danys que poguessin ocórrer fruit d´accions que estiguin fora del seu  abast  i de les condicions prèviament  pactades i/ o estipulades .
3)      Les activitats estan subjectes a les condicions meteorològiques  i al nombre i característiques de les persones que hi participin . Per això , els horaris i els itineraris es poden modificar o , fins i tot , suspendre en part o en la seva totalitat si les circumstàncies ho aconsellen , i es farà sempre sota el criteri dels responsables , guies de muntanya, tècnics o els mateixos membres assistents si així  s´escau .
4)      Els assistents han de fer cas en tot moment de les indicacions i consells que el guia, tècnic o les persones responsables li indiquin , així com mostrar respecte per tot el grup . Mou-te es reserva en tot moment el dret d´excloure aquelles persones el comportament de les quals comprometi la seguretat del grup . En cap cas aquestes persones tindran opció a demanar cap tipus d’indemnització .
5)      El participant afirma no tenir problemes físics previs a l´activitat , no haver ingerit medicaments que l´incapacitin per a la seva correcta realització de l´activitat, ni haver consumit  drogues, alcohol o algun tipus d´estupefaents abans o durant la realització de l´activitat. Si alguna persona pateix alguna patologia , ha tingut recentment alguna lesió  o creu que la sortida pot suposar un risc per la seva integritat o salut ,caldrà que ho comuniqui i cal tenir en compte que l´únic responsable de la decisió de participar en la sortida és de cada persona per tant d´ell/a , i per tant la responsabilitat és  del individu / a  en concret i en conseqüència no es farà en cap cas responsable al nostre grup , els seus membres o als organitzadors .
6)       El nostre és un grup sense ànim de lucre  per tant . tan sols es pot demanar  algun import en cas d´assistir a activitats en les que calgui fer un pagament per participar-hi  i/o  que no siguin organitzades per nosaltres mateixos.  
7)      Mou-te es reserva la possibilitat d´incorporar alguna fotografia de les sortides en els canals habituals de comunicació . En cap cas es vendran aquestes fotografies a tercers. Si teniu algun inconvenient , agrairem que ens ho comuniqueu amb antelació.
8)      Mou-te no es fa responsable dels incidents ocasionats pel fet de no portar el material adequat i imprescindible indicat , i per tant es  reserva el dret d´excloure un participant si no porta el material imprescindible .
9)      Els organitzadors es reserven el dret de declinar la participació de tota persona que no vingui ni amb l´equipament adequat ni amb les condicions adequades .
10)  El fet de no personar-se al punt de trobada en dues ocasions i sense previ avís  a la resta de membres participants  farà que s´expulsi a aquest membre del grup de manera definitiva .
11)  No llegir-se la normativa  i participar en les nostres activitats implica de manera directa l´acceptació de les nostres normes ja que entenem que cadascú és l´únic responsable de declinar llegir la normativa i entenent que la participació en les sortides implica l´acceptació de la nostra normativa .
12)  La participació en les nostres sortides implica l´acceptació de totes aquestes normes i l´exoneració  al  nostre grup i als seus organitzadors de qualsevol tipus de responsabilitat ,El grup i els seus organitzadors queden alliberats de tota  responsabilitat jurídica o de qualsevol altre tipus i el participant en l´activitat descarta qualsevol tipus de demanda  i o responsabilitat  legal al nostre grup i als seus organitzadors i per tant descarta la demanda de qualsevol tipus d´indemnització als organitzadors i al nostre grup .
Som-hi !