Saltar al contenido

De qué se trata

Informe sortides Wassap

Texto en ESPAÑOL un poco más abajo.
Text in ENGLISH a little further down.
CATALÀ
Benvinguts a NaturActiva!

Qui som?
NaturActiva som l'Aitor i el Marc, dos amics i guies de muntanya a qui ens apassiona caminar i gaudir la Natura. Els dos compartim la il·lusió per apropar la Natura a tothom que vulgui descobrir-la a través del senderisme i el trekking.

Els dos som guies de muntanya titulats com tècnics esportius en Mitja Muntanya (TD2), tenim bons coneixements en fauna i flora i, a més, en Marc disposa de llarga experiència en l’àmbit docent i l’educació física, i jo mateix, l’Aitor, sóc llicenciat en Historia i un amant del viatge pel món en motxilla.
A moltes de les nostres rutes podeu trobar a en Jon Latorre, TD2 de mitja muntanya també, gran coneixedor del Pirineu i acostumat a transitar per terreny tècnic.

Que fem?
A NaturaActiva et proposem sortides a Natura i t’acompanyem a caminar i descobrir indrets de gran interès i bellesa. Les nostres excursions són sempre guiades per nosaltres, guies titulats, i estan pensades perquè siguin una descoberta, sempre divertides i enriquidores, segures i adaptades a tot tipus de nivells, persones i grups.

A totes les activitats que proposem especifiquem les seves característiques (on anem i el perquè, la durada, la dificultat, el principal interès i el material necessari) i expliquem les condicions a necessàries a acceptar per a poder realitzar l’activitat amb NaturActiva.

Si t’agrada l’activitat a l’aire lliure i vols gaudir d’un caminar tranquil entre boscos, muntanyes i tot el que ens ofereix la Natura, i t’agrada fer-ho acompanyat i conèixer altres persones amb qui compartir aquests bons moments, ets on vols, a NaturActiva.

T’hi esperem!!

Aitor Parra
Guia de mitja muntanya TD2 (ICEMP – La Pobla de Segur)
Llicenciat en Història
Registre Oficial de Profesionals de l'Esport de Catalunya (Núm. ROPEC: 018204 - Consell Català de l’Esport).

Marc Comellas
Guia de mitja muntanya TD2 (CAR Sant Cugat – Centre Alt Rendiment Sant Cugat)
Diplomat en Educació Física.
Registre Oficial de Profesionals de l'Esport de Catalunya (Núm. ROPEC: 043045 - Consell Català de l’Esport).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPAÑOL

¡Bienvenidos a NaturActiva!

¿Quiénes somos?
NaturActiva somos Aitor y Marc, dos amigos y guías de montaña a los que nos apasiona caminar y disfrutar la Naturaleza. Ambos compartimos la ilusión por acercar la Naturaleza a todo aquel que quiera descubrirla a través del senderismo y el treking.

Los dos somos guías de montaña titulados como técnicos deportivos en Media Montaña (TD2), tenemos buenos conocimientos en fauna y flora y, además, Marc dispone de larga experiencia en el ámbito docente y la educación física, y yo mismo, Aitor, soy licenciado en Historia y un amante del viaje por el mundo en mochila.
En muchas de nuestras rutas contamos con Jon Latorre, también TD2 de media montaña con gran conocimiento del Pirineo y habituado a transitar por terreno técnico.

¿Qué hacemos?
En NaturaActiva te proponemos salidas a Natura y te acompañamos a andar y descubrir lugares de gran interés y belleza. Nuestras excursiones son siempre guiadas por nosotros, guías titulados, y están pensadas para que sean un descubrimiento, siempre divertidas y enriquecedoras, seguras y adaptadas a todo tipo de niveles, personas y grupos.

En todas las actividades que proponemos especificamos sus características (donde vamos y porqué, la duración, la dificultad, el principal interés y el material necesario) y explicamos las condiciones a necesarias a aceptar para poder realizar la actividad con NaturActiva.

Si te gusta la actividad al aire libre y quieres disfrutar de un andar tranquilo entre bosques, montañas y todo lo que nos ofrece la Naturaleza, y te gusta hacerlo acompañado y conocer a otras personas con las que compartir estos bonos momentos, estás donde quieres, en NaturActiva.

¡Te esperamos!

Aitor Parra
Guía de media montaña TD2 (ICEMP – La Pobla de Segur)
Licenciado en Historia
Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña (Núm. ROPEC: 018204 - Consejo Catalán del Deporte).

Marco Comellas
Guía de media montaña TD2 (CAR Sant Cugat – Centro Alto Rendimiento Sant Cugat)
Diplomado en Educación Física.
Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña (Núm. ROPEC: 043045 - Consejo Catalán del Deporte).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
Welcome to NaturActiva!

Who are we?
At NaturActiva we are Aitor and Marc, two friends and mountain guides who are passionate about walking and enjoying nature. We both share the desire to bring Nature closer to everyone who wants to discover it through hiking and trekking.
We are both mountain guides qualified as sports technicians in Mid-Mountain (TD2), we have good knowledge of fauna and flora and, in addition, Marc has extensive experience in teaching and physical education, and myself, Aitor, I have a degree in History and Im a lover of backpacking around the world.
In some rutes we work with Jon Latorre, also TD2 Mountain guide, with a lot of experience in Pyrenees and technicals skills.

What we do?
At NaturaActiva we offer outings in Nature and we accompany you to walk and discover places of great interest and beauty. Our hikes are always guided by us, qualified guides, and are designed to be a discovery, always fun and enriching, safe and adapted to all kinds of levels, people and groups.

For all the activities we propose, we specify their characteristics (where we are going and why, the duration, the difficulty, the main interest and the necessary material) and we explain the necessary conditions to accept in order to be able to carry out the activity with NaturActiva.

If you like outdoor activities and want to enjoy a quiet walk between forests, mountains and everything that Nature offers us, and you like to do it accompanied and meet other people with whom you can share these good moments, you are where you want, at NaturActiva.

We are waiting for you!!

Aitor Parra
Mid-mountain guide TD2 (ICEMP – La Pobla de Segur)
Degree in History
Official Register of Sport Professionals of Catalonia (No. ROPEC: 018204 - Catalan Sports Council).

Marc Comellas
Mid-mountain guide TD2 (CAR Sant Cugat – Sant Cugat High Performance Center)
Diploma in Physical Education.
Official Register of Sport Professionals of Catalonia (No. ROPEC: 043045 - Catalan Sports Council).

Próximos eventos (1)

Ver todo