Wat we doen

Veel organisaties experimenteren met Scrum. Scrum is een werkwijze gebaseerd op het agile manifesto die op het oog zeer eenvoudig te hanteren is. Cruijff zei ooit: "Voetbal is simpel, maar simpel voetballen is het moeilijkste dat er is." Zo is het ook met scrum. Scrum lijkt simpel, maar het is heel ingewikkeld voor een team om scrum succesvol te gebruiken.

Nog veel ingewikkelder wordt het wanneer de omvang van het werk erom vraagt om met meerdere teams samen te werken. Zie dan maar eens vast te houden aan het agile manifesto en de mindset die erachter schuil gaat. Deze Meetup Group verbindt mensen die veel praktijkervaring hebben met het toepassen van agile op grote schaal en mensen die zoeken naar die kennis en ervaring. Dus kom jouw ervaring delen!

Wij zijn raamwerk agnostisch. Het maakt ons niet uit of je werkt met SAFe, Nexus, LeSS, DAD, S@S, ExO, een ander framework, of nog niet weet wat al die acroniemen betekenen. Je bent van harte welkom om een bijdrage te leveren.

============= English =====================

A lot of organizations are experimenting with Scrum. Scrum is a framework based on the agile manifesto that is very easy to handle. Cruijff once said: "Football is simple, but to play simple football is the most difficult thing there is." This is also the case with Scrum. Scrum seems simple, but it is very complicated for a team to use Scrum successfully.

It becomes even more complicated when the scope of the work requires working with multiple teams. Try holding on to the agile manifesto and the mindset behind it when scaling. This Meetup Group connects people who have a lot of practical experience with applying agile on a large scale and people who are looking for that knowledge and experience. So join this group and share your experience!

We are framework agnostic. We do not care whether you work with SAFe, Nexus, LeSS, DAD, S@S, ExO, a different framework, or do not yet know what all those acronyms mean. You are welcome to make a contribution.

Vorige evenementen (5)

Leading SAFe 4.6 (X-Mas Course)

Nieuwlandseweg 28

€ 1.270,50
Introducing SAFe 4.6

Boerderij Breevoort

€ 17,50
Which Agile Scaling Framework is Right for You?

Boerderij Breevoort

€ 17,50
Lean-Agile Portfolio Management: Play The Money Game.

Boerderij Breevoort

€ 17,50

Vind ons ook op