Wat we doen

Vrienden van het faciliteren, friends of facilitating,

https://secure.meetupstatic.com/photos/event/5/6/f/7/600_481942263.jpeg

IAF-Netherlands is a chapter of IAF-World, under IAF-EME (Europe and Middel East), dedicated to share the power of facilitation both between its members and non-members. So everybody who facilitates groups is welcome at out meetings. We do expect you to subscribe our code of conduct (https://www.iaf-world.org/site/professional/iaf-code-of-ethics).

IAF-Netherlands is een chapter van IAF-World, onder IAF-EME, toegewijd aan mensen die groepsprocessen begeleiden of evenementen faciliteren. De sessies worden geörganiseerd door IAF Nederland, maar niet leden zijn ook van harte welkom. We verwachten wel, dat je onze gedragscode (https://www.iaf-world.org/site/professional/iaf-code-of-ethics)onderschrijft.

ONZE UITNODIGING / OUR INVITATION

Faciliteren van groepen en processen zal steeds belangrijker worden in onze volatiele, ambigue, complexe en onzekere wereld. Het vraagt van ons om zowel te verbinden - met de mensen - als afstand te houden - van hun inhoud. Facilitators passen een grote diversiteit van methoden, tools en technieken toe. In deze MeetUps beiden we je een platform om je ervaringen te delen en te groeien in te professionaliteit.

Facilitating groups and processes will become more and more important in our Volatile, Ambiguous, Complex and Uncertain world. It requires both connecting (relationships with people) and distancing (from their content). Facilitators apply a variety of methods, tools an techniques to support groups of humans in their situation. In these MeetUps we invite you to share our experiences and to grow in professionalsim.

We houden van faciliteren en delen de macht van faciliteren graag met anderen.

We enjoy facilitating and want to share with others the power of facilitation.

We invite you to propose sessions on topics relevant for the profession.

We nodigen je uit om bijeenkomsten over onderwerpen voor te stellen, die relevant zijn voor ons beroep.

As an international community operating in The Netherlands, we conduct sessionn in English as well as in Dutch.

Geplande evenementen (1)

Don't Panic: Connect at Connect2Create + IAF-NL event

Heeft een locatie nodig

IAF-Netherlands plans to sponsor, support and co-organizing the upcoming Connect2Create event in Delft, November 9th and 10th. See https://www.connect2create.eu/ PLUS an addtional Friday morning for people interested in facilitation. In this event we'll produce a guide:

"Don't Panic - An hikerguide to facilitating creativity and innovation"

Connect2Create is being organized by EACI, the European Association for Creativity and Innovation and at the event theory will meet practice and practive will become pertfect. Many session will be facilitated and there are many opportunities to make connections (including 2 parties)

Early bird registration closes 1st of August 2022. Thereafter participation fee is 250 euro. The fee doesn't include lodging and you'll have to make your own arrangements in the beautiful town of Delft.

We're currently negotiating the details of the arrangement and I expect that we'll offer members of IAF-World the early bird participation fee and an additional rebate.

Members of this MeetUp can join the Friday for free, when they attend the conference. If you only want to join the Friday, the fee will be 50 euro. I'll add another MeetUp so you can subscribe to this event.

----

IAF-Nederland is van plan om het komende Connect2Create event in Delft, 9 en 10 november, te sponsoren, te ondersteunen en mede te organiseren. Zie https://www.connect2create.eu/ PLUS een extra vrijdagochtend voor mensen die geïnteresseerd zijn in faciliteren. In dit geval zullen we een gids produceren:

"Don't Panic - Een wandelgids voor het faciliteren van creativiteit en innovatie"

Connect2Create wordt georganiseerd door EACI, de European Association for Creativity and Innovation en op het evenement zal theorie de praktijk ontmoeten en practive pertfect worden. Veel sessies worden gefaciliteerd en er zijn veel mogelijkheden om verbindingen te leggen (o.a. 2 partijen)

De vroege vogelregistratie sluit 1 augustus 2022. Daarna is de deelnameprijs 250 euro. De kosten zijn exclusief accommodatie en je moet je eigen afspraken maken in de prachtige stad Delft.

We onderhandelen momenteel over de details van de regeling en ik verwacht dat we leden van IAF-World de early bird deelnamevergoeding en een extra korting zullen aanbieden.

Leden van deze MeetUp kunnen gratis deelnemen aan de vrijdag, wanneer ze de conferentie bijwonen. Wil je alleen meedoen aan de vrijdag, dan is de vergoeding 50 euro. Ik zal nog een MeetUp toevoegen om je aan te melden voor dit laatste evenement.