Doorgaan naar de inhoud

Wat we doen

Er is veel gaande in de wereld ......                               (For English, scroll down) 

Hoe kunnen we ons positioneren en onze 'mind' trainen om zijn volledige potentieel te gebruiken?

We hebben wel ideeën over hoe we dingen kunnen verbeteren, maar tegelijkertijd lijkt onze menselijke aard moeite te hebben met verandering.

Het echte startpunt voor verandering ligt mogelijk in onszelf, door onze 'mind' effectief te gebruiken.

Deze groep is voor mensen die geïnteresseerd zijn in het creëren van de beste versie van zichzelf, het verbeteren hun creërende vermogen, zodat ze een bijdrage kunnen leveren en zich effectief kunnen aanpassen aan veranderingen in de wereld, zowel in hun directe omgeving als voor het grotere geheel. Met behulp van de Denkstorm-techniek van de Avatar® Training verkennen we samen interessante thema's in de wereld en in onszelf.

Meer informatie over Denkstormen vind je hier.
Meer informatie over Avatar vind je op www.avatar.nl.Avatar® en Thoughtstorm® zijn gedeponeerde dienstmerken van Star's Edge Inc. 1999 Harry Palmer. Alle rechten voorbehouden.

__________________________________

There is a lot going on in the world…. 

How can we position ourselves and train our minds to use it’s full potential?

We do have ideas about how to improve things, but at the same time, our human nature seems to be resistant to change.

The real starting point for change might be in ourselves, in using our minds effectively.

This group is for people who are interested in creating the best version of themselves, improving their creating power, so that they can contribute and adapt effectively to changes in the world, both in their direct environment and for the bigger picture. Using the Thoughtstorm® technique from the Avatar® Training, together we explore interesting themes in the world and in ourselves.


More info about the Thoughtstorm can be found following this link.
More information about Avatar can be found at www.avatar.nl.

Avatar® and Thoughtstorm® are registered servicemarks of Star's Edge Inc. 1999 Harry Palmer. All rights reserved.