Czym się zajmujemy

Grupa entuzjastów technologii z koszyka produktów Microsoft. Spotykamy się co miesiąc wymieniając się wiedzą i doświadczeniami z lokalnego rynku IT

Nagrania z naszych spotkań dzięki Mateuszowi znajdziecie na youtubach (https://www.youtube.com/channel/UCBprY2hlK1_KJOUB0AR-jyQ/videos).

Stosujemy opis stopnia trudności danej prelekcji zaproponowany przez Microsoft. Cytując Mariusza Kędziora ( blog (https://blogs.technet.microsoft.com/mkedziora/2010/06/24/co-to-jest-poziom-sesjiprezentacji-w-microsoft/) )

Microsoft przyjął skalę oznaczania stopnia trudności danej sesji/prezentacji.

Dzięki temu ma być łatwiej zorientować się, jak trudna w zrozumieniu będzie dana sesja oraz jaką wiedzę wypadałoby posiadać przed pójściem na nią.

Skala jest bardzo prosta i składa się z liczb od 100 do 400.

I tak:

Poziom 100

Bardzo ogólne wprowadzenie do tematu. Opisy z pogranicza marketingu i wiedzy technicznej. Nie są wymagane żadne wcześniejsze doświadczenia w tym temacie.

Poziom 200

Wprowadzenie techniczne do tematu. Do sesji zalecana jest znajomość danego tematu na poziomie znikomym lub podstawowym.

Poziom 300

Sesja techniczna opisująca szczegóły danego zagadnienia. Wymagana jest znajomość tematu i zrozumienie podstaw.

Poziom 400

Sesja mocno techniczna opisująca bardzo specjalistyczne funkcje i rozwiązania. Osoba uczestnicząca w takiej sesji powinna mieć w danym temacie spore doświadczenie.

Minione wydarzenia (44)

#41 ŚGMS: Radosław Maziarka

Strefa Centralna

ŚGMS #40: DevMentors

Strefa Centralna

ŚGMS #37: Trochę o bezpieczeństwie. OpenID, oAuth, AIP, DLP

To wydarzenie już się odbyło

[Postponed] ŚGMS #37: Workshop Azure Networking

Przemysłowa 5

Zdjęcia: (162)

Znajdziesz nas również: