Przejdź do treści

Czym się zajmujemy

Blockchain Business to projekt który ma na celu łączyć wszystkich entuzjastów technologii blockchain.
Seria meetupów w całej Polsce może zaowocować nowymi znajomościami, a może nawet wspólnymi biznesami i innowacyjnymi projektami?
Celem meetupów #blockchainbusiness jest przede wszystkim networking! Dzielmy się wiedzą i rozwijamy branżę blockchain w Polsce!

English:
Blockchain Business is a project that connects enthusiasts of blockchain technology. A series of meetups across Poland can lead to new friendships and maybe even common businesses and innovative projects? The aim of #blockchainbusiness  is networking! Let us share our knowledge and develop the blockchain industry in Poland!