Czym się zajmujemy

Chcemy zwrócić uwagę na praktyczne podejście do Data Science w Rzeszowie. W naszym głównym kręgu zainteresowań są Hortonworks, Hadoop, Spark, ale jesteśmy też otwarci na Machine Learning, AI i podobne technologie.

Początki spotkań dotyczących szeroko rozumianych analiz danych w Rzeszowie sięgają roku 2016, kiedy to ówczesny pracowniki naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, dr Kamil Wais oraz dr Michał Piętal (wówczas: firma Low Battery Solutions, obecnie: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej), uruchomili serię spotkań, pn.: “Rzeszów R Users’ Group” (RRUG). W trakcie całego 2016 r., odbyły się trzy takie spotkania (na terenie WSIiZ), a pośród ponad dwudziestu uczestników, przewijały się osoby zainteresowane tematyką, tak z uczelni i firm, jak i administracji państwowej.

Niestety w 2017 r., z uwagi na trudną dostępność dr Waisa, z uwagi na liczne obowiązki na uczelni, spotkania przestały się odbywać. Na szczęście, po pewnym czasie, znalazł się partner "strategiczny" spotkań - firma VirtusLab. Od tego czasu, spotkania odbywają się regularnie, co 2 miesiące, począwszy od czerwca 2019 r. Spotkania "DataScience Rzeszów" są wobec tego, tak "duchową" jak i organizacyjną, kontynuacją wcześniejszych spotkań "RRUG". Spotkania te otwarte są dla wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko rozumianych analiz danych, z Rzeszowa oraz okolic.

Nadchodzące wydarzenia (1)

#7 Czy paragrafy mogą spętać algorytmy? & makesense.ai - proste narzędzie (...)

Mamy nowa datę spotkania! Zapraszamy Was już w najbliższy poniedziałek na meetup online: Link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JmirdaPPSlC2UeoYQwahzQ ____________________________________________ 1. PREZENTACJA 19:00 - 19:45 Prelegent: Kamil Szpyt, adiunkt w Instytucie Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, radca prawny Tytuł: Czy paragrafy mogą spętać algorytmy? O próbach uregulowania prawnej sytuacji sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej Postępujący rozwój sztucznej inteligencji rodzi zarówno liczne nadzieje, jak i obawy. Z jednej strony mami wizją świata przyszłości, w którym całą pracę za ludzi będą wykonywały maszyny. Z drugiej – przeraża groźbą buntu robotów na miarę tego znanego z filmu „Terminator”. Wnioskując z wypowiedzi ekspertów – obie prognozy są równie prawdopodobne. Niezależnie jednak od tego, która z nich się w rzeczywistości sprawdzi, ustawodawca unijny już na tym etapie podjął pierwsze działania mające na celu uregulowanie prawnych ram produkowania i korzystania z AI, co w praktyce miałoby ograniczyć skalę ewentualnych nadużyć i przechylić szalę na korzyść pierwszej z przedstawionych wizji. Pracy w tym zakresie nie brakuje. Konieczne jest m.in. rozwiązanie problemu odpowiedzialności za działania sztucznej inteligencji (w szczególności w przypadku autonomicznych pojazdów), zapewnienie (lub pozbawienie) ochrony rezultatów artystycznej i wynalazczej twórczości AI czy wreszcie nadanie sztucznej inteligencji podmiotowości prawnej. Niniejsze wystąpienie ma na celu przedstawienie najważniejszych ze wskazanych wyżej problemów, ich potencjalnych rozwiązań oraz stanu ustawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie ich uregulowania. Bio: Kamil Szpyt – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; wykładowca w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego; radca prawny prowadzący własną kancelarię oraz współpracujący z renomowanymi kancelariami wrocławskimi, warszawskimi i krakowskimi. 2. PREZENTACJA 19:45 - 20:15 Prelegent: Piotr Skalski, VirtusLab Tytuł: makesense.ai - proste narzędzie do rozwiazywania trudnych problemów makesense.ai jest darmowym open-source narzędziem online do labelowania zdjęć. Działa w przeglądarce i nie wymaga skomplikowanej instalacji. Wystarczy odwiedzić stronę i już jesteś gotowy do pracy. Nie ma też znaczenia, na którym systemie operacyjnym pracujesz. Doskonale sprawdza się w małych projektach Deep Learning oraz Computer Vision, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces przygotowania zbioru danych. Przygotowane etykiety mogą być pobierane w jednym z wielu obsługiwanych formatów. Aplikacja została napisana w języku TypeScript i jest oparta na duecie React/Redux. https://github.com/SkalskiP/make-sense Bio: Bio: Computer Vision Tech Lead @ VirtusLab | Founder @ makesense.ai | Writer @ medium.com/@piotr.skalski92 ____________________________________________ Sponsorzy Sponsorem założycielskim Data Science Rzeszow jest VirtusLab --> https://virtuslab.com

Zdjęcia: (17)