Przejdź do treści

Czym się zajmujemy

Data Science Warsaw is the largest community of data scientists in Poland, based in Warsaw. We are a non-profit professional organisation dedicated to the free and open dissemination of data science, data engineering, and artificial intelligence. We organize large meetups (up to 250 people) and support conferences (e.g. Data Science Summit, Infoshare, PyData Warsaw, Big Data Technology Warsaw Summit). Our goal is to discuss tools, technologies and business opportunities related to the areas of data gathering, processing, visualization, as well as machine learning and deep learning.


Data Science Warsaw to największa społeczność data science w Polsce, z siedzibą w Warszawie. Jesteśmy organizacją non-profit działającą na rzeczy wymiany myśli i wiedzy na temat data science, inżynierii danych i tzw. sztucznej inteligencji. Organizujemy duże spotkania (do 250 os.) i wspieramy konferencje (np. Data Science Summit, Infoshare). Naszym celem jest dyskusja narzędzi, technologii i możliwości biznesowych związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i wizualizacją danych, jak również uczeniem maszynowym i uczeniem głębokimNadchodzące wydarzenia (2)

Zobacz wszystkie