Czym się zajmujemy

Data Science Warsaw is a community of data scientists based in Warsaw. We are a non-profit professional organisation dedicated to the free, open, dissemination of data science. We meet to discuss the tools, methods and technologies used to ingest, transform, explore, analyze; visualize data, obtain predictive ; prescriptive insight, develop data products, and exploit business opportunities from data products.

The organizers of the Data Science Warsaw meeting are ICM (http://www.icm.edu.pl) and Foundation DataSci (http://datasci.eu/).

Data Science Warsaw jest warszawską społecznością skupiającą data scientist. Jesteśmy organizacją non-profit działającą na rzecz upowszechniania informacji związanych z Data Science. Na spotkaniach rozmawiamy o narzędziach, metodach i technologiach stosowanych do pozyskiwania, przekształcania, badania, analizowania i wizualizacji danych. Dyskutujemy o możliwościach prognozowania, rozwoju produktów związanych z danymi i możliwości ich biznesowego wykorzystania. Organizatorami spotkań Data Science Warsaw są ICM (http://www.icm.edu.pl) i Fundacja DataSci (http://datasci.eu/).

Minione wydarzenia (54)

Data Science Summit 2020

Wydarzenie online

Call for Papers Data Science Summit 2020

Wydarzenie online

Data Science Meetup #48

Sala 107 Wydział MINI PW

Data Science Meetup #47

Sala 107 Wydział MINI PW

Zdjęcia: (96)

Znajdziesz nas również: