Czym się zajmujemy

https://secure.meetupstatic.com/photos/event/3/6/a/d/600_460393997.jpeg

Zapraszamy na stronę LegalTech Polska (https://legaltechpolska.pl/).

LegalTech Polska to forum poświęcone tematyce LegalTech, dedykowane rozmowom wokół dwóch zagadnień: „Tech for Law” - informatyzacja i nowe technologie stosowane w usługach prawnych oraz „Law for Tech” - kwestie prawne związane z coraz szerszym stosowaniem technologii w praktycznie każdej dziedzinie życia.

LegalTech Polska to inicjatywa skierowana zarówno do prawników jak i do informatyków oraz innych osób zainteresowanych nowymi technologiami. Zapraszamy:

• prawników z kancelarii prawnych

• prawników przedsiębiorstw,

• przedsiębiorców korzystających z usług prawnych,

• przedsiębiorców planujących świadczenie usług lub sprzedaż produktów dla branży prawnej

• inwestorów planujących inwestycje w przedsięwzięcia z tego zakresu

• osób zainteresowanych tematyką doradztwa prawnego pro bono

• osób zainteresowanych tematyką informatyzacji usług prawnych i wymiaru sprawiedliwości

• naukowców zajmujących się ww. zagadnieniami

• wszystkich interesujących się zagadnieniami prawnymi związanymi z technologiami.

Minione wydarzenia (11)

Panorama polskiego legaltechu

Przestrzeń from Facebook

Technologie w pracy prawników – rewolucja czy ewolucja?

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Lekcja z blockchaina AD jesień 2018

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Prawnicy w chmurze

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Zdjęcia: (68)