Czym się zajmujemy

Jak motywować naszych pracowników? Jak zmienić kulturę organizacji? Jak zmienić sposób myślenia menadżerów? Jak udoskonalić pracę zespołową i współpracę w organizacji?

To niektóre z pytań, na które będziemy starać się odpowiedzieć. Porozmawiajmy o motywacji, o zarządzaniu, o ludziach gdyż "zarządzanie jest zbyt ważne, aby pozostawić je menadżerom".

Dodatkowo zapraszamy wszsytkich na kanał na Slacku, gdzie możecie spotkać ludzi, którzy chcą się dzielić wiedzą i doświadczniem, rozmawiać o kulturze firmy, o nowym podejściu do przywództwa, o tym dlaczego warto zadbać o ludzi.

https://join.slack.com/t/management30warsaw/shared_invite/zt-e2v12s6t-XB590g0wboVaujgWi0MGfQ

======================================ENG=================================

How to motivate our employees? How to change the culture of the organization? How to change managers' way of thinking? How to improve teamwork and cooperation in the organization?

These are some of the questions that we will try to answer. Let's talk about motivation, management, people because "management is too important to be left to managers".

In addition, we invite everyone to the Slack channel, where you can meet people who want to share knowledge and experience, talk about the culture of the company, a new approach to leadership, why it is worth taking care of people.

https://join.slack.com/t/management30warsaw/shared_invite/zt-e2v12s6t-XB590g0wboVaujgWi0MGfQ

Nadchodzące wydarzenia (1)

#82 Flow through Visualization (with Jimmy Janlén) {English}

Awesome teams visualize their work. Using whiteboards and Post-its, or a collaborative workspace, they create a shared understanding of their vision, plan, ongoing work, policies, and improvement efforts. Powerful visualization also enables them to focus on the flow, reveal bottlenecks and minimize waste. In this talk Jimmy will show how teams can apply Lean to their work and offer plenty of tips on how to practically do this through visualization. Pitch of me Jimmy Janlén is an agile coach and teacher. He's a freelance consultant located in Stockholm. In addition to coaching, Jimmy holds courses, writes books and blogs on all things agile and lean such as agile leadership, agile adaptations, large scale agile, team dynamics and facilitation. He also hosts and produces a YouTube channel called Agile with Jimmy. He sometimes refers to himself as a bureaucracy therapist, cultural acupuncture, cross company pollinator and visualization magician. Jimmy is the author of the book Visualization Example and creator of the Jimmy Cards. More about Jimmy: https://agilewithjimmy.com/

Minione wydarzenia (84)

Zdjęcia: (235)

Znajdziesz nas również: