Czym się zajmujemy

MacAdmins meetup to cykl comiesięcznych spotkań administratorów systemów Apple oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

MacAdmins meetup is a series of monthly meetings of Apple systems administrators and all who want to expand their knowledge in this area.

Gdzie można nas znaleźć/Where to find us
Facebook (https://www.facebook.com/macadmins/)
Slack (https://macadmins.pl/wp-login.php?action=slack-invitation)
MacAdmins (https://macadmins.pl)

Minione wydarzenia (14)

MacAdmins #14 - Jamf Protect & macOS security

Wydarzenie online

MacAdmins #13

Supersam, biuro firmy JAMF

MacAdmins #12

Supersam, biuro firmy JAMF

MacAdmins #11

Supersam, biuro firmy JAMF

Zdjęcia: (27)

Znajdziesz nas również: