Przeszłe Meetupy (6)

Czym się zajmujemy

MacAdmins meetup to cykl comiesięcznych spotkań administratorów systemów Apple oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

MacAdmins meetup is a series of monthly meetings of Apple systems administrators and all who want to expand their knowledge in this area.

Gdzie można nas znaleźć/Where to find us
Facebook (https://www.facebook.com/macadmins/)
Slack (https://macadmins.pl/wp-login.php?action=slack-invitation)
MacAdmins (https://macadmins.pl)

Członkowie: (83)

Zdjęcia: (19)

Znajdziesz nas również: