Czym się zajmujemy

Wrocławska Grupa .Net jest inicjatywą pasjonatów technologii .NET z Wrocławia i okolic. Celem grupy jest pogłębienie szeroko pojętego rozwoju własnej osoby poprzez wymianę doświadczeń, zdobywanie nowej wiedzy jak i umocnienie tej już istniejącej związanej z technologiami firmy Microsoft. Spotkania grupy są otwarte dla wszystkich, bezpłatne i odbywają się raz w miesiącu. W ramach spotkań odbywają się prelekcje, dyskusje oraz warsztaty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się oraz brania aktywnego udziału w spotkaniach oraz dyskusjach!

Wideo z poprzednich spotkań dostępne jest tutaj: https://wrocnet.github.io/

Minione wydarzenia (131)

130. spotkanie Wrocławskiej Grupy .NET ONLINE

Wydarzenie online

129. spotkanie Wrocławskiej Grupy .NET ONLINE

Wydarzenie online

8. Plażowe spotkanie grupy .NET

Forma Płynna Beach Bar

7. Plażowe spotkanie grupy .NET

Forma Płynna Beach Bar

Zdjęcia: (337)

Znajdziesz nas również: