Tilgjengeliggjøring av offentlige data

En av tingene Fornyingsdepartementet arbeider med for tiden med retningslinjer for tilgjengeliggjøring av offentlige data. I denne forbindelse kommer Sverre Lunde-Danbolt fra FAD og Heather Broomfield fra DIFI for å presentere det arbeidet som er gjort fram til nå og for å få innspill og diskusjon rundt dette arbeidet i forkant av et samråd som skal finne sted med fornyingsministeren dagen etter hvor dette skal være tema.

Vi samles derfor på Dubliner for en kort presentasjon om de nye retningslinjene og tar diskusjonene om åpenhet utendørs i bakgården i det gode været!

Retningslinjene er tenkt å bli et kort dokument som sier litt om hva det å tilgjengeliggjøre data egentlig er, og etablere noen grunnleggende prinsipper for hvordan man gjør det. Det står mer om retningslinjene på en bloggpost på data.norge.no.

I dette arbeidet har departementet fått med seg fagpersoner fra Arbeids- og velferdsetaten, Brønnøysundregistrene, KS, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Mattilsynet, Nasjonalbiblioteket, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Skatteetaten, Statens Kartverk, SSB og Statens Vegvesen. Det er direktørene i disse etatene og KS som torsdag 31. mai er invitert til samråd med fornyingsministeren, der viderebruk generelt og retningslinjene spesielt er tema.

Join or login to comment.

Our Sponsors

People in this
Meetup are also in:

Create your own Meetup Group

Get started Learn more
Katie

I'm surprised by the level of growth I've seen since becoming an organizer, it's given me more confidence in my abilities.

Katie, started NYC ICO

Sign up

Meetup members, Log in

By clicking "Sign up" or "Sign up using Facebook", you confirm that you accept our Terms of Service & Privacy Policy