Warsztaty .NET Core Tour na Śląskiej Grupie Microsoft / devWarsztaty

Details

Łukasz Pyrzyk i Piotrek Gankiewicz wracają do Katowic po raz kolejny!

Po udanych wykładach, które wygłosili u nas w ramach .NET Core Tour na Śląskiej Grupie Microsoft postanowiliśmy pociągnąć temat i spotykamy się jeszcze raz tym razem w formie warsztatów.

Przynieście więc komputery, zasilacze i otwarte głowy, bo będzie się działo!

Współorganizatorami warsztatów są devWarsztaty ( http://devwarsztaty.pl/)

Impreza odbędzie się w sali dydaktycznej na parterze CINIBA (obok naszej zwyczajowej konferencyjnej)

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy dotyczącej pracy z najnowszą wersją frameworka ASP.NET Core oraz automatyzacji procesu budowy, jak i wdrożenia usługi na własną maszynę wirtualną w chmurze obliczeniowej.

W trakcie zajęć skupimy się zarówno na samym kodzie, jak i zagadnieniach dotyczących szeroko pojętego DevOps m.in wykorzystaniem build server Travis CI, Docker, Rancher oraz podstaw konfiguracji Linux Server i Nginx.

Agenda

• Stworzenie systemu rozproszonego na zasadzie API + serwis, komunikujący się za pomocą szyny danych RabbitMQ

• Zbudowanie własnego obrazu za pomocą Dockera, a następnie wykorzystanie narzędzia docker-compose.

• Wykorzystanie Docker Hub oraz Travis CI w celu wdrożenia aplikacji na maszynę wirtualną.

• Konfiguracja Rancher do zarządzania infrastrukturą kontenerów.

Wymagania (SERIO, upewnijcie się, że to Macie!)

• Dobra znajomość języka C#, platformy .NET oraz frameworka ASP.NET

• Zainstalowany .NET Core w wersji .NET Core 1.1 (https://www.microsoft.com/net/download) oraz dowolne IDE (Visual Studio (https://www.visualstudio.com/downloads/), VS Code (https://code.visualstudio.com/Download), Project Rider (https://www.jetbrains.com/rider/) itp.)

• Podstawowa znajomość Git oraz konto na portalu github.com

• Zainstalowane środowisko Docker (https://www.docker.com/)

Zamknęliśmy RSVP ponieważ mamy tylko 20 miejsc. Wszystkich zgłoszonych będziemy jeszcze weryfikować po względem "pewności obecności". Jak zwolnią się miejsca zostaniecie poinformowani. Proszę o PW w celu umieszczenia na liście rezerwowej.