Skip to content

What we’re about

יום העיון מיועד למנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי/ות שיווק ומכירות של חברות תוכנה, סטרטאפים, חברות פרויקטים מסוג B2B המעוניינים/ות לחדור לשווקים בינלאומיים עם מוצר חדש או קיים.


חושבים על פריצה לשווקים בינלאומיים?
רוצים להגביר את סיכויי ההצלחה שלכם?

אנו מזמינים אתכם ליום עיון העוסק בניהול נכון של תהליך הפריצה לשווקים בינלאומיים לחברות תוכנה B2B באמצעות בניית אסטרטגיה שיווקית ואסטרטגיית רשת, המבוססת על ידע שלנו כיועצים המלווים חברות בתהליכים דומים.