What we're about

Y7 (http://www.y7generation.com/he/20-2/) היא רשת בינלאומית הפועלת לקדם את היכולות היצירתיות של אנשים כתגובה לצרכים של החברה האנושית. היא מבוססת על אנשים החולקים את כישוריהם ויכולותיהם הייחודיות, הלהט שבהם והידע שרכשו – למען העתיד. היא מיועדת לאלה מאיתנו, שחשים את הצורך ליזום משהו שיש בו משמעות ותרומה לעתיד, גם אם אין להם עדיין רעיון, ולפגוש אנשים ממגוון יכולות וכישורים שיש להם דחף דומה.
התכנית מקנה את הכלים המתקדמים ביותר מחזית עולם החדשנות, ומלווה את היזמים במהלך 16 מפגשים בתהליכי הפיתוח. היא תתקיים בחיפה בשעות הערב (מפגש שבועי), ומתאימה גם אם אתם במהלך לימודים או עבודה.
לפרטים והרשמה:
http://www.y7generation.com/he/20-2/

Photos (6)