What we're about

Använder ni Scrum och agile på din arbetsplats? Nu finns ett forum för att utbyta erfarenheter med andra!

Past events (40)

Agila Göteborg - Online Edition!

Online event

Agila Göteborg - Online Edition!

Online event

Agila Göteborg - Online Edition!

Online event

Agila Göteborg - Online Edition!

Online event

Photos (22)

Find us also at