What we're about

Använder ni Scrum och agile på din arbetsplats? Nu finns ett forum för att utbyta erfarenheter med andra!

Past events (51)

Agila Göteborg March - Online Edition!

Online event

Agila Göteborg - Online edition!

Online event

Agila Göteborg November - Online Edition!

Online event

Agila Göteborg hos ProAgile

ProAgile AB

Photos (22)

Find us also at