Utforskande tester allt viktigare inom agil testning

Hosted by Agila Testare

Public group
Location image of event venue

Details

"Let's be clear: scripted manual testing is technical debt" ett tweet från Atlassian. Trenden inom agil testning verkar ta två huvudspår, en teknisk med fokus mot automatisering och DevOps, och en användarnära med UX, och utforskande test tekniker.

Dagens blixttal handlar om olika tekniker för utforskande tester.

Agenda:

17:30 Wraps, dryck och mingel
18:00 Intro + Blixttal
18:20 Open Space
19:00 Avslut

Därefter frivilligt fortsatt umgänge hos grannen Ölrepubliken.

Välkomna!