Next Meetup

Moć koučinga, transparentnosti i samoorganizacije
Format: predavanje (30 min) i modifikovani “Fishbowl” (60 min) Opis predavanja: Agilna tranzicija i digitalizacija su važne teme u mnogim firmama danas. Većina tih firmi su uspešne u usvajanju koncepata kao što su automatsko testiranje i kontinuirana integracija. Međutim, veliki broj njih ima problem sa izgradnjom istinski autonomnih i samoorganizujućih timova. Jovan je skoro jednu deceniju proveo u raznim ulogama u kojima je imao odgovornost da omogući isporuku softvera kroz timski orijentisanu kulturu. Uvek je eksperimentisao sa mnogo različitih pristupa. Njegov trenutni fokus je liderstvo i pomaganje ljudima da bolje razumeju posao, otkrivanje novih mogućnosti postavljajući moćna koučing pitanja i postavljanje participativnih procesa za donošenje odluka. Predavanje od 30 minuta će pokriti: * Korišćenje fizičkih “information radiators” da se omogući samoorganizacija i kultura kontantnog napredovanja * Fasilitacija razgovora na nivou lidera kada značajna razlika u mišljenjima nije odmah vidljiva * Primena profesionalnog koučinga i NLP-a sa ciljem da se pomogne ljudima da otkriju biznis vrednost Modifikovani Fishbowl: Nakon Jovanovog predavanja ćemo imati priliku za diskusiju u interesantnom formatu. Iskoristićemo Fishbowl format i prilagoditi ga tako da čujemo što više Jovanovih iskustava iz Berlina. :) Predavač: Jovan Vidić, Engineering Lead @ Zalando, Twitter: http://twitter.com/jovan_vidic LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yowan/

Poslovni inkubator Novi Sad | Business incubator Novi Sad

Vojvođanskih brigada 28 · Novi Sad

  Past Meetups (23)

  What we're about

  Agile Coaching Serbia is a group for people who are dedicated to Agile software development. Join us and learn from others about their Agile experiences or share your own experience on adopting or implementing Agile.

  Members (1,200)

  Photos (242)

  Find us also at