Past Meetup

Warsztat: Myślenie produktowe vs myślenie projektowe

This Meetup is past

27 people went

Location image of event venue

Details

Zapraszamy na warsztat, który ma na celu pokazać czym różni się inicjowanie projektu i inicjowanie pracy nad produktem oraz przedstawić doświadczenia prowadzącego związanego z oboma podejściami.

Podczas warsztatu uczestnicy będą inicjować produkt w oparciu min. o framework Innovation Games oraz ćwiczyć metody pracy nad produktem które już następnego dnia mogą wypróbować w swoich firmach.

Cele warsztatu:
• porównanie myślenia projektowego z myśleniem produktowym,
• praca w grupach i ćwiczenia z obszaru:
• tworzenie wizji produktu,
• priorytetyzacja w produkcie,
• szukanie szans produktowych,
• praktyczne zarządzanie ryzykami.

Warsztat jest głównie kierowany dla: Kierowników projektów, Product Ownerów, Analityków biznesowych oraz Scrum Masterów.

Czas trwania: 2-2,5h
Limit osób: 25 (ze względu na formułę warsztatową)

UWAGA: w związku z limitem zapraszamy do podania odpowiedzi na dodatkowe pytanie. Na tydzień przed wydarzeniem opublikujemy listę osób. Brak odpowiedzi może przekreślić Twój udział. Jeśli mimo wszystko rozważasz nie pojawienie się, pomimo zapisania - DAJ SZANSĘ innym - jednym słowem prosimy o zapisy z głową;)

Zapraszamy Maciek Sowiński & Agile Poznań

Bio:
Maciek pracuje z ideami, które stoją za zwinnością od 2010 roku. W tym czasie jego klientami były startupy, software housey, korporacie i spółki skarbu państwa. Miał okazję pracować w Anglii, Niemczech i Danii. Obecnie wspiera swoich klientów jako agile coach i trener.