Skip to content

What we’re about

Hasła Manifestu Agile wskazują nam drogę do łatwiejszego wytwarzania produktów, zgodnych z oczekiwaniami Interesariuszy. Nie zapewniają jednak tego, że produkty powstające na bazie tych oczekiwań będą wnosiły prawdziwe wartości.

My uważamy, że jedynym, podstawowym i uzasadnionym celem wszystkich projektów jest DOSTARCZANIE WARTOŚCI INTERESARIUSZOM.

Zapraszamy do naszej grupy wszystkich Kierowników Projektów, Właścicieli Produktów, Managerów, Analityków oraz inne osoby, które pragną skupić się na dostarczaniu klientom produktów rozwiązujących ich realne problemy i dostarczających wartości, których faktycznie oczekują.