What we're about

Agile Silesia to najstarsza (i możemy zaryzykować stwierdzenie, że największa) śląska nieformalna społeczność pasjonatów podejścia zwinnego w wytwarzaniu oprogramowania. Misją grupy jest pozyskiwanie i szerzenie wiedzy o szeroko pojętej zwinności poprzez uczestnictwo w warsztatach, wykładach, prezentacjach czy dyskusjach w formule Open Space.

Wierzymy, że największą wartość poszczególnym spotkaniom nadaje różnorodność doświadczeń osób, które uczestniczą w życiu społeczności. Dlatego też pragniemy tworzyć bezpieczne środowisko wymiany wiedzy i networkingu w oderwaniu od faktu, iż na co dzień pracujemy w być może konkurencyjnych dla siebie organizacjach.

Chcąc pozostać niezależną, Agile Silesia nie korzysta ze wsparcia sponsorskiego oferowanego przez firmy, a także nie reprezentuje i nie promuje żadnych podmiotów gospodarczych. Spotkania organizowane są przez praktyków-wolontariuszy w katowickiej klubokawiarni Strefa Centralna, co sprzyja zachowaniu niekomercyjnego charakteru wydarzeń.

Past events (22)

Agile Silesia 2020 #4: TBD, save the date!

Needs a location

ODWOŁANE (!) Agile Silesia 2020 #3: Lightning Talks

Needs a location

Agile Silesia 2020 #2: Facylitacja w Scrumie – warsztat

Needs a location

Agile Silesia 2020 #1: Systems Thinking – warsztat

Needs a location

Photos (503)