#176 Bienias & Stawicki "OKRy -jak definiować cele dla zespołu deweloperskiego”

Agile Warsaw
Agile Warsaw
Public group
Location image of event venue

Details

"OKRy -jak definiować cele dla zespołu deweloperskiego”

Uwaga:
Wyboru uczestników dokonuja trenerzy na podstawie zgłoszonych odpowiedzi. Ilość miejsc ograniczona.

Jeśli nie odpowiesz na pytanie- to uniemożliwiasz sobie uczestnictwo w warsztacie.

---
# Informacje o doborze uczestników:

1. Znajomość podstaw metody OKR, warto przeczytać:
https://okry.pl/prosty-przewodnik-o-metodzie-okr-pobierz-pdf/
2. Opowiedzenie na pytanie "Dlaczego wybrałeś ten warsztat?"

Zapisy otwarte są do czwartku 14.02, do godziny 8.00, lista osób z pojawi się w piątek 15.02.

Jeśli nie będziesz mógł uczestniczyć - poinformuj. Wiesz, że liczymy przypadki kiedy ktoś się zapisze i nie przyjdzie. To z szacunku dla tych, którzy przychodzą przewidywalnie i nie "marnują" miejsc.

---
Zapraszamy do rzucenia okiem na nasze FAQ (https://faq.agilewarsaw.com)

---
#Informacje od trenerów

Coraz większą popularność zdobywają OKRy - Objectives and Key Results. To metoda zarządzania opracowana w Intelu i stosowana przez Google, Booking.com, Allegro i wiele innych firm. Na warsztacie dowiesz się jak działa i zrozumiesz jak definiować cele oraz jakie przyjąć miary sukcesu dla zespołu deweloperskiego.

#Agenda:
1. Metoda OKR: podstawowe elementy i opis działania
2. Tworzenie celów OKR - Określanie celu i kluczowych miar - ćwiczenie i omówienie wyników
3. Miary w rozwoju produktu - praca warsztatowa nad katalogiem miar

----
#Dla kogo?
(odnosimy się do person AgileWarsaw https://persony.agilewarsaw.com )

1. Otto, SM w roli od 2 lat
2. Piotr, PO w roli 1 rok
3. Jan, Strategy/dev manager
4. Janusz, Agile PM

----
#Parę słów o trenerach:

Tomasz Bienias
Tomasz jest znawcą metodyki OKR. Prowadzi szkolenia i pomaga firmom wdrażać podejście. W 2015 roku jako członek kierownictwa Segmentu Internet Agory wprowadzał ją w zespołach biznesowych skupiających ponad 200 osób. Przez 15 lat kariery odpowiadał za produkty internetowe, UX, project management, pracę zespołów produktowych oraz technologię.
Stworzył stronę Okry.pl, która jest darmowym kompendium wiedzy o metodyce. Od 2004 roku pisze bloga "Tebe Gada" o rozwoju produktów i zarządzaniu. Pasjonują go nowoczesne organizacje, w których autonomiczne zespoły zaangażowanych ludzi współpracują ze sobą dążąc do wspólnego celu.

Jerzy Stawicki
Jerzy jest konsultantem, trenerem i coachem w dziedzinie zarządzania oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz uczestniczy w projektach zmian organizacyjnych i transformacji firm i zespołów w duchu Agile i Management 3.0.
Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu i zarządzaniu projektami, jako menedżer zespołów konsultantów, kierownik projektów wdrożeniowych systemu SAP i projektów doradczych, członek komitetów sterujących oraz audytor i asesor projektów.
Pasją Jerzego jest doskonalenie pracy organizacji, zespołów oraz kierowników projektów, tak by korzyści biznesowe powstawały dzięki samo-organizacji i upełnomocnieniu zespołów oraz strategicznej roli menedżerów. Jest promotorem nowoczesnych metod i technik zarządzania i samoorganizacji.

---
Gorące podziękowania dla Santander Bank Polska (https://www.linkedin.com/company/santander-bank-polska/) za goszczenie nas.