What we're about

en:
Yet another meetup group intended to spruce up the local A'dam WordPress community with steady meetups and social gatherings. It is open to all interested in WordPress and welcomes building relationships with all members of the #WPNL community.

nl:
Nog een andere meetup groep bedoeld om de lokale A'dam WordPress gemeenschap met vaste meetups en sociale bijeenkomsten te voorzien. Open voor iedereen geinterresseert in WordPress en verwelkomt het bouwen van relaties met alle leden van de #WPNL community.

Past events (10)

Combined WordPress & WooCommerce meetup

True

Want to learn more on WordPress & AWS ?

Needs a location

WordPress meetup @ Pharmeon

Pharmeon

wpm020 winter session

Cafe de Balie

Photos (2)