What we're about

"This is a group for anyone who wants to discover the hidden influences in their mind that are impeding to create the life the really want to live. And for anyone who wants to gain insights in what does work to create the life the really want to live. We use techniques from the Avatar® course, such as Thoughtstorm®.

This technique leads to a very pleasant state of being and creativity."

The technique is not the same as brainstorming. It starts with a alignment question first. Then we do the storm around a topic. People who join may suggest topics as well. We go on untill we reach a or several core cepts.

This is the eye of the storm. This is a idea of belief or expression everymember intuitively agrees on. You will feel that. On the way of getting to the eye insights, new vieuwpoints and so on are revealed.

The effects of the technique are multiple, such as increased creativity, insights, connection, broadend awareness.

People who have done it 3 to 4 weeks in a row during two hours all had a increase in income.

Welcome to join the ride.

How do people experience the Avatar course? Hear it from participants:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=e5zTtuC8Jts

"Dit is een groep voor iedereen die graag op ontdekking gaat naar de verborgen invloeden van hun eigen mind die verhinderen dat ze het leven kunnen leven dat ze graag zouden willen leven. En voor iedereen die graag inzichten verkrijgt in wat werkt om het leven te verkrijgen wat ze willen leven. We gebruiken technieken uit het Avatar® materiaal zoals Thoughtstorm®. "

Deze techniek leidt tot een plezante staat van zijn en creativiteit.

De techniek is niet hetzelfde als brainstormen. Het begint met een afstemmingsvraag. We gaan verder rond een thema. Deelnemers mogen vragen aanbrengen. We houden vol tot we een of meerdere kerncepten bereiken.

Dat is het oog van de storm. Dit idee of overtuiging of uitdrukking voelt iedereen tegelijk intuitief aan. Dat voel je. Op weg het kerncept onthullen zich inzichten, nieuwe gezichtspunten.

De gevolgen van het doen van Thoughtstorm® sessie of sessies zijn veelvuldig zoals verhoogde creativiteit, inzichten, meer gewaarzijn, enz..

Deelnemers die 3 à 4 sessies doen van twee uren met 1 week tussentijd melden allemaal een verhoging van inkomen.

Welkom op de rit.

Hoe ervaren deelnemers de Avatar training? Hoor het van hen zelf :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=e5zTtuC8Jts

"The problems of the world must ultamately be solved where the began- in consiousness."

Harry Palmer

Upcoming events (5)

Online denkstorm. Laat je meeslepen naar een bijzondere plezierige staat v zijn

Join with enthousiasm to explore, expect insights and realisations. Thoughtstorm is a technique that increases creativity, a very useful skill in challanging times. Neem deel met enthousiamse om te verkennen, verwacht inzichten en realisaties. Een denkstorm is een techniek die creativiteit verhoogt, een erg waardevolle capaciteit in uitdagende tijden.

Online Thoughtstorm/ Denkstorm linking minds to achieve deeper knowledge

Join with enthousiasm to explore, expect insights and realisations. Thoughtstorm is a technique that increases creativity, a very useful skill in challanging times. Neem deel met enthousiamse om te verkennen, verwacht inzichten en realisaties. Een denkstorm is een techniek die creativiteit verhoogt, een erg waardevolle capaciteit in uitdagende tijden.

Online Event: What is Avatar?

Online event

You get some information about the Avatar course and also some questions to start to explore together about consciousness.

Online denkstorm. Laat je meeslepen naar een bijzondere plezierige staat v zijn

Join with enthousiasm to explore, expect insights and realisations. Thoughtstorm is a technique that increases creativity, a very useful skill in challanging times. Neem deel met enthousiamse om te verkennen, verwacht inzichten en realisaties. Een denkstorm is een techniek die creativiteit verhoogt, een erg waardevolle capaciteit in uitdagende tijden.

Photos (19)

Find us also at