Finansowanie projektów AR/VR

Augmented Reality KRK
Augmented Reality KRK
Public group

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Świętego Filipa 17 · Kraków

How to find us

Spotkanienie odbędzie się w sali Praga na piętrze nr 1 --------------- Meeting is going to take place at the first floor in Praga room

Location image of event venue

Details

UWAGA! Zmiana lokalizacji spotkania. Widzimy się w WSEI w Krakowie o 18:00 na ul. św. Filipa 17, sala Praga na 1 piętrze.

Na dotychczasowych spotkaniach rozmawialiśmy o obszarach, w których technologie immersyjne już dziś znajdują zastosowanie. Projekty oparte o technologie immersyjne bardzo często są pionierskie. Wyprzedzają rynek oraz wymagają czesto znaczących nakładów gotówki, aby przeprowadzić pierwsze wdrożenie. Dlatego tym razem chcemy porozmawiać o tym, jak efektywnie finansować projekty wykorzystujące technologie AR/VR. Dla pełnego obrazu postanowiliśmy zaprosić zarówno podmioty finansujące takie jak Aniołowie Biznesu czy VC jak i startupy pozyskujące kapitał. Serdecznie zapraszamy w imieniu ekspertów:

Dominik Majewski – Członek Zarządu funduszu inwestycyjnego Leonardo Fund ASI Sp. z o.o. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako inwestor, ekspert i mentor w projektach B+R szczególnie w obszarze technologii w grach, związany z największymi polskimi spółkami z branży gier.

Agnieszka Biskup-Żbikowska – Investment Manager w funduszu inwestycyjnym Leonardo Fund ASI Sp. z o.o. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych, jak i w tworzeniu założeń i zakresów projektów B+R, szczególnie w obszarze IT i life science.

Karolina Koszuta - Deweloper gier z ponad 7 letnim doświadczeniem w branży, współzałożyciel Carbon Studio - firmy która od początku swojego istnienia zajmuje się wirtualną technologią. Carbon Studio wydało do tej pory dwa tytuły growe VR. Najpopularniejszy to seria The Wizards. Karolina na co dzień zajmuje się organizacją marketingu oraz wydawnictwem.

Marcin Jaśkiewicz - Doświadczony przedsiębiorca w branży technologiczno-rozrywkowej. Rozwijał takie projekty jak Webshake.tv czy ISTV Media. Aktualnie jako CEO firmy Simteract zajmuje się budowaniem gier oraz treningowych systemów symulacyjnych.

Organizatorzy:
Augmented Reality KRK
(https://www.meetup.com/pl-PL/Augmented-Reality-KRK/)
hub:raum Kraków
(https://www.hubraum.com/)
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
(https://wsei.edu.pl/)

Patronat medialny:
YesEyeSee (https://yeseyesee.pl)

----------------------------------------------------------------------------

At previous meetings, we talked about areas where immersive technologies are already in use. Projects based on immersion technologies are pioneering. They are often ahead of the market what requires a significant amount of cash to carry out the first implementation. That is why this time we want to talk about effective ways of financing projects using AR / VR technologies. For the full picture, we decided to invite financing entities such as Business Angels or VC as well as startups raising capital. See you there and meet our experts:

Dominik Majewski – Board member of Leonardo Fund ASI Sp. z o.o. investment fund. He is an experienced investor, expert, and mentor in R&D oriented projects with a special focus on gaming technologies. He works with the biggest gaming companies in Poland.

Agnieszka Biskup-Żbikowska – Investment Manager in Leonardo Fund ASI Sp. z o.o. investment fund. She has experience in acquiring European funds as well as scoping R&D projects in areas of IT and life science.

Karolina Koszuta - Game developer with 7 years of experience in the gaming industry, Co-founder of Carbon Studio - company that from the very beginning focus on virtual reality. Carbon studio published two games dedicated to VR platforms, already. The Wizards is the most popular one. Karolina is responsible for operations and marketing as well as game publishing.

Marcin Jaśkiewicz - Experienced technology and entertainment entrepreneur. He was working on projects like Webshake.tv and ISTV Media. Currently, CEO of Simteract - company focused on building games and interactive train simulators.

Organizers:
Augmented Reality KRK
(https://www.meetup.com/pl-PL/Augmented-Reality-KRK/)
hub:raum Kraków
(https://www.hubraum.com/)

Media patronage:
YesEyeSee (https://yeseyesee.pl)