What we're about

Come together with fellow peers and learn everything around Microsoft Azure. Share your knowledge or listen to professionals from all over the world. Sharing is caring.

Azure User Group Norway is a community-driven program and not affiliated with Microsoft.

We take diversity seriously and adopt Conference Code of Conduct (CoC). Please follow our CoC here: http://confcodeofconduct.com (http://confcodeofconduct.com/)

Upcoming events (1)

Sky i Offentlig Sektor

Needs a location

Disclaimer: This is a session about cloud in the Norwegian public sector - and the session will be held in Norwegian.

"Sky i offentlig sektor" - er et rammeverk som initielt er publisert i whitepaper-format.

Målet er å dele referansearkitekturer, blueprints, diskusjoner og adressere utfordringer og problemstillinger vi ser og hører i offentlig sektor, samt å kunne dele løsninger på tvers.

I denne brukegruppe-sesjonen vil vi presentere det som er utarbeidet så langt og fortelle om planer for veien videre før vi åpner for diskusjoner med deltakere ift innhold og tekniske løsninger.

Vi håper på en konstruktiv dialog, erfaringsdelinger og et levende prosjekt av community, som jobber i/mot offentlig sektor og som alle kan dra nytte av.

Initiell versjon av whitepaperet er tilgjengelig her: aka.ms/sky-i-offentlig

Foreløpig er dette kun et utkast og ikke en endelig versjon 1. Vi håper flere vil bidra - enten med tekst, arkitektur, utfordringer eller tekniske komponenter.

Speakere/paneldeltakere:

  • Christopher Frenning (Microsoft)
  • Henry Hagnäs (Microsoft)
  • Ståle Johnsen (Microsoft)
  • Harald Solstad Fianbakken (Microsoft)
  • Jan Egil Ring (Crayon)
  • Fredrik Thorsen (Crayon)

Past events (44)

Azure SQL Networking Secrets

This event has passed

Photos (43)

Find us also at