What we're about

1994 yılında, internet çağının hemen başlangıcında yapı sektörü dijitalleşme ve BIM teknolojsinin gelişmesi yolunda önemli bir adım atmış ve ünlü bilim tarihçisi James Burke Alliance of Interoperability oluşumunu The End of Babel videosu ile tanıtmıştı. Farklı disiplinlerden 12 şirketin işbirliği ile hayata geçen bugün BuildingSMART diye bildiğimiz Alliance of Interoperability oluşumu birlikte çalışabilirliğin başarılabilmesi için IFC standardının uluslararası katılım ile geliştirilmesini amaçlıyordu.

1994'ten bugüne elbette olumlu gelişmeler oldu ancak dijitalleşme anlamında daha çok yol almamız gerekiyor.McKinsey'in Imagining Consturaction's Future araştırmasına göre yapı sektörü dijitalleşme anlamında en başarısız sektörlerden birisi. Accenture’un 2015 yılında hazırladığı Accenture Dijitalleşme Endeksi Türkiye Sonuçları raporunda da benzer bir tablo görmek mümkün.

​BIMgenius platformu bu noktadan hareketle yapı sektöründe BIM ve dijital tasarım ile ilgili profesyonelleri bir araya getirmeyi, disiplinlerarası bir perspektif ile sektörün geleceğini tartışırken günümüzün problemlerine pratik çözümler aramayı amaçlıyor

Past events (26)

Parçalardan Bütünsel Anlamlara Hesaplamalı Tasarım

This event has passed

Kriz Döneminde İş Birliği

This event has passed

BIM İş Akışları ve Prosedürler

This event has passed

BIMgenius Sohbet - İnşaatta verinin yönetimi

This event has passed