What we're about

https://www.youtube.com/watch?v=VgMlLZfxC5E

Balanced View är en global gräsrotsrörelse som ger instruktioner och stöd för att upptäcka vår fantastiska välgörande kraft, fullständig mental och känslomässig stabilitet, total livstillfredsställelse och blomstrande samt fullständigt stärkande av förmågan att leva sin fulla potential i varje ögonblick. MeetUps är en utmärkt introduktion till Balanced View-träningen och är ett bra tillfälle för frågor och svar. Kvalificerade tränare och Balanced View-deltagare delar det direkta resultatet av hur det är att förlita sig på empowerment-nätverket inom Balanced View – De fyra stöttepelarna. Varmt välkommen!

Past events (82)

Empowerment och välbefinnande i vardagen - Introduktion

Allégården Pensionärsförening

Introduction to the Nature of Mind

Södra Hamngatan

Introduction to the Nature of Mind

Drottninggatan 30

Introduction to the Nature of Mind

Frilagret (Lagerhuset)

Photos (19)