Past Meetup

Open Data R Meetup

This Meetup is past

105 people went

Location image of event venue

Details

Data Science Serbia vas poziva da nam se pridružite na Open Data R Meetup u ponedeljak, 30. januara 2017, sa početkom u 18h, u beogradskom Startit centru, Savska 5, i uživate sa nama u demonstraciji rada u programskom jeziku R sa otvorenim podacima i debati o ovoj temi od izuzetnog značaja!

Ponedeljak donosi više razloga za okupljanje. Prvi je da proslavimo zajednički uspešan završetak drugog otvorenog, besplatnog kursa Uvod u R za Data Science koji je Data Science Serbia organizovala sa prijateljima iz Startita! U toku je i treći besplatan kurs programskog jezika R u Startitu u Novom Sadu, a oko trideset polaznika beogradskih grupa je već završilo ovaj kurs u našoj organizaciji. Ideja je da se oni okupe zajedno sa nama i razmene sva iskustva iz prethodnih meseci uvoda u Data Science sa nama. Drugi razlog okupljanja je uključivanje Data Science Serbia u Open Data inicijativu u našoj zemlji - našim priključivanjem Radnoj grupi za otvorene podatke u Srbiji - kojoj nameravamo da pomognemo pre svega našim znanjem o tome šta sve korisno i interesantno možemo da otkrijemo u setovima otvorenih podataka koji se ubrzano stavljaju svima raspolaganje, i kako možemo da motivišemo druge da istraživanjem, programiranjem, i modeliranjem podataka daju svoje doprinose i otkriju još više!

Meetup će se fokusirati na eksploraciju otvorenih podataka u R. Pokazaćemo kako se uz upotrebu {dplyr}, {tidyr}, {leaflet}, {ggmap}, {ggplot2} i drugih R paketa elegantno izvode eksploratorne studije otvorenih podataka, i kako se u {RMarkdown} pripremaju standardizovani izveštaji koje lako delimo međusobno i objavljujemo onlajn. Predstavićemo argumente zašto je infrastruktura oko programskog jezika R dušu dala za baratanje i standardizaciju otvorenih podataka. Demonstriraćemo kako se u R okruženju lako pristupa otvorenim World Data Bank podacima, i kako možemo veoma lako da pristupimo podacima koje dobijamo sa rastućeg data.gov.rs domena!