What we're about

English below

Liker du brettspill? Nå i pandemien samles vi hver onsdag på Discord og spiller brettspill på Tabletop Simulator.

Ingen erfaring med brettspill er nødvendig. Vi forklarer alle regler før vi begynner et spill, så ikke vær redd for å prøve noe nytt!

Vi spiller brettspill hver onsdag hele året med unntak av påske, hele Juli, og røde dager

Første gang er gratis. Deretter koster medlemskap bare 50 kr. for hele kalenderåret! Nedre aldersgrense er 14 år. Det er ingen øvre aldersgrense

Se også våre nettsider (https://bergenbrettspill.no)

Bergen Brettspillklubb mottar støtte fra Bergen Kommune og Hyperion

Do you like board games? Now during the pandemic we get together on Discord every wednesday to play boardgames in Tabletop Simulator.

No experience with board games is necessary. We go through all rules before we start a game, so don't be afraid to try something new!

We play every wednesday except during easter, July and red days

First time is free. After that, membership costs just 50 kr. for the entire calendar year! Lower age limit is 14 years. There is no upper age limit

See also our webpages (https://bergenbrettspill.no)

Bergen Brettspillklubb receives support from Bergen Kommune and Hyperion

Upcoming events (5)

Onsdagsspilling

Nordnes Bydelshus

Onsdagsspilling. Kom og bli med på festlige brettspill! Vi spiller alt mulig rart av brettspill, og forklarer alltid regler før vi begynner, så ikke være redd for å prøve noe nytt!

************************************
Påmelding er obligatorisk så lenge pandemien pågår! Påmelding gjøres her på Meetup.
************************************

Frem til smittefaren er over blir det dessverre en del endringer. Det viktigste er:

- Det er obligatorisk påmelding gjennom Meetup. Personer som ikke har meldt seg på vil bli bortvist
- Det settes en grense på 16 deltakere
- Vi har ikke plass til mer enn 3 grupper, max. 6 i hver.
- Hvilket spill man skal spille og hvem man skal spille med må være avtalt på forhånd. Diskusjonsfeltet på Meetup skal brukes til dette. Man *må* være med i en gruppe for å få komme.
- Én person skal være ansvarlig for hvert spill, og sette opp og pakke det ned ved start og slutt
- Munnbind er påbudt

Andre tiltak:

- Det skal til enhver tid være minimum 1 meter mellom alle deltakere
- Hvert spill skal spilles på minst to bord som er satt sammen, uavhengig av spillets størrelse
- Ikke ta på andres brikker. Hold deg til dine egne
- Det settes ut håndsprit på hvert bord. Bruk dette ofte. Såpe og vann er tilgjengelig på toalettene
- Ingen spising i lokalet
- Kjøkkenet skal ikke brukes
- Personer som har vært i utlandet de siste 14 dager skal være i karantene og får ikke komme
- Personer i risikogruppen frarådes å delta
- Personer med samfunnskritiske oppgaver frarådes å delta
- Personer med symptomer vil bli bortvist
- Personer som ikke overholder reglene vil bli bortvist
- Ta kontakt med styret dersom du får symptomer innen to uker etter spilling

Brettspill er en sosial aktivitet, og gjennomføres på egen risiko

Se også https://bergenbrettspill.no for mer info, og kom gjerne innom vår discordkanal og facebookside

Onsdagsspilling

Nordnes Bydelshus

Onsdagsspilling. Kom og bli med på festlige brettspill! Vi spiller alt mulig rart av brettspill, og forklarer alltid regler før vi begynner, så ikke være redd for å prøve noe nytt!

************************************
Påmelding er obligatorisk så lenge pandemien pågår! Påmelding gjøres her på Meetup.
************************************

Frem til smittefaren er over blir det dessverre en del endringer. Det viktigste er:

- Det er obligatorisk påmelding gjennom Meetup. Personer som ikke har meldt seg på vil bli bortvist
- Det settes en grense på 16 deltakere
- Vi har ikke plass til mer enn 3 grupper, max. 6 i hver.
- Hvilket spill man skal spille og hvem man skal spille med må være avtalt på forhånd. Diskusjonsfeltet på Meetup skal brukes til dette. Man *må* være med i en gruppe for å få komme.
- Én person skal være ansvarlig for hvert spill, og sette opp og pakke det ned ved start og slutt
- Munnbind er påbudt

Andre tiltak:

- Det skal til enhver tid være minimum 1 meter mellom alle deltakere
- Hvert spill skal spilles på minst to bord som er satt sammen, uavhengig av spillets størrelse
- Ikke ta på andres brikker. Hold deg til dine egne
- Det settes ut håndsprit på hvert bord. Bruk dette ofte. Såpe og vann er tilgjengelig på toalettene
- Ingen spising i lokalet
- Kjøkkenet skal ikke brukes
- Personer som har vært i utlandet de siste 14 dager skal være i karantene og får ikke komme
- Personer i risikogruppen frarådes å delta
- Personer med samfunnskritiske oppgaver frarådes å delta
- Personer med symptomer vil bli bortvist
- Personer som ikke overholder reglene vil bli bortvist
- Ta kontakt med styret dersom du får symptomer innen to uker etter spilling

Brettspill er en sosial aktivitet, og gjennomføres på egen risiko

Se også https://bergenbrettspill.no for mer info, og kom gjerne innom vår discordkanal og facebookside

Onsdagsspilling

Nordnes Bydelshus

Onsdagsspilling. Kom og bli med på festlige brettspill! Vi spiller alt mulig rart av brettspill, og forklarer alltid regler før vi begynner, så ikke være redd for å prøve noe nytt!

************************************
Påmelding er obligatorisk så lenge pandemien pågår! Påmelding gjøres her på Meetup.
************************************

Frem til smittefaren er over blir det dessverre en del endringer. Det viktigste er:

- Det er obligatorisk påmelding gjennom Meetup. Personer som ikke har meldt seg på vil bli bortvist
- Det settes en grense på 16 deltakere
- Vi har ikke plass til mer enn 3 grupper, max. 6 i hver.
- Hvilket spill man skal spille og hvem man skal spille med må være avtalt på forhånd. Diskusjonsfeltet på Meetup skal brukes til dette. Man *må* være med i en gruppe for å få komme.
- Én person skal være ansvarlig for hvert spill, og sette opp og pakke det ned ved start og slutt
- Munnbind er påbudt

Andre tiltak:

- Det skal til enhver tid være minimum 1 meter mellom alle deltakere
- Hvert spill skal spilles på minst to bord som er satt sammen, uavhengig av spillets størrelse
- Ikke ta på andres brikker. Hold deg til dine egne
- Det settes ut håndsprit på hvert bord. Bruk dette ofte. Såpe og vann er tilgjengelig på toalettene
- Ingen spising i lokalet
- Kjøkkenet skal ikke brukes
- Personer som har vært i utlandet de siste 14 dager skal være i karantene og får ikke komme
- Personer i risikogruppen frarådes å delta
- Personer med samfunnskritiske oppgaver frarådes å delta
- Personer med symptomer vil bli bortvist
- Personer som ikke overholder reglene vil bli bortvist
- Ta kontakt med styret dersom du får symptomer innen to uker etter spilling

Brettspill er en sosial aktivitet, og gjennomføres på egen risiko

Se også https://bergenbrettspill.no for mer info, og kom gjerne innom vår discordkanal og facebookside

Onsdagsspilling

Nordnes Bydelshus

Onsdagsspilling. Kom og bli med på festlige brettspill! Vi spiller alt mulig rart av brettspill, og forklarer alltid regler før vi begynner, så ikke være redd for å prøve noe nytt!

************************************
Påmelding er obligatorisk så lenge pandemien pågår! Påmelding gjøres her på Meetup.
************************************

Frem til smittefaren er over blir det dessverre en del endringer. Det viktigste er:

- Det er obligatorisk påmelding gjennom Meetup. Personer som ikke har meldt seg på vil bli bortvist
- Det settes en grense på 16 deltakere
- Vi har ikke plass til mer enn 3 grupper, max. 6 i hver.
- Hvilket spill man skal spille og hvem man skal spille med må være avtalt på forhånd. Diskusjonsfeltet på Meetup skal brukes til dette. Man *må* være med i en gruppe for å få komme.
- Én person skal være ansvarlig for hvert spill, og sette opp og pakke det ned ved start og slutt
- Munnbind er påbudt

Andre tiltak:

- Det skal til enhver tid være minimum 1 meter mellom alle deltakere
- Hvert spill skal spilles på minst to bord som er satt sammen, uavhengig av spillets størrelse
- Ikke ta på andres brikker. Hold deg til dine egne
- Det settes ut håndsprit på hvert bord. Bruk dette ofte. Såpe og vann er tilgjengelig på toalettene
- Ingen spising i lokalet
- Kjøkkenet skal ikke brukes
- Personer som har vært i utlandet de siste 14 dager skal være i karantene og får ikke komme
- Personer i risikogruppen frarådes å delta
- Personer med samfunnskritiske oppgaver frarådes å delta
- Personer med symptomer vil bli bortvist
- Personer som ikke overholder reglene vil bli bortvist
- Ta kontakt med styret dersom du får symptomer innen to uker etter spilling

Brettspill er en sosial aktivitet, og gjennomføres på egen risiko

Se også https://bergenbrettspill.no for mer info, og kom gjerne innom vår discordkanal og facebookside

Past events (139)

Onsdagsspilling

Nordnes Bydelshus

Photos (14)