Next Meetup

Onsdagsspilling
Onsdagsspilling. Kom og bli med på festlige brettspill. Det er bare å dukke opp. Påmelding er ikke nødvendig Wednesday games. Come play board games. RSVP-ing is not necessary

Nordnes Bydelshus

Klosteret 2 · Bergen

Upcoming Meetups

Past Meetups (17)

What we're about

English below

Liker du brettspill? Vi samles hver onsdag på Nordnes Bydelshus og spiller alt mulig rart av brettspill. Vi har en imponerende samling selv, og medlemmer tar ofte med egne spill

Ingen erfaring med brettspill er nødvendig. Vi forklarer alle regler før vi begynner et spill, så ikke vær redd for å prøve noe nytt!

Vi spiller brettspill hver onsdag hele året med unntak av påske, hele Juli, og røde dager

Første gang er gratis. Deretter koster medlemskap bare 50/150* kr. for hele kalenderåret! Nedre aldersgrense er 14 år. Det er ingen øvre aldersgrense

* 50 kr. til og med året du fyller 25 år, 150 etter

Do you like board games? We meet up every wednesday at Nordnes Bydelshus and play all kinds of board games. We have an impressive collection ourselves, and members often bring their own games as well

No experience with board games is necessary. We go through all rules before we start a game, so don't be afraid to try something new!

We play every wednesday except during easter, July and red days

First time is free. After hat, membership costs just 50/150* kr. for the entire calendar year! Lower age limit is 14 years. There is no upper age limit

* 50 kr. up to and including the year you turn 25, 150 after

Members (78)

Photos (2)