Design Workshop – et springbrett for tettere samarbeid

This is a past event

20 people went

Location image of event venue

Details

Som BI eksperter ønsker vi å skape verdi for våre kunder så raskt som mulig. Kundene skal alltid være fornøyd med løsningen, som leveres innen avtalt tid og pris. Skal vi lykkes med dette er et godt og tett samarbeid med kunden viktig.

Med en Design Workshop tidlig i prosjektet ønsker vi å legge til rette for engasjement hos kunden. Deltagerne skal oppleve dette som både lærerikt og nyttig, og bli inspirert til å bidra videre i prosjektet.

Under workshop’en vil konsulenten ha en tilbaketrukket rolle som fasilitator. Det er deltagerne fra kunden selv som skal identifisere de største utfordringene og komme med forslag til hvordan disse bør møtes. Utfordringer prioriteres og skisser av dashboard tegnes. Sammen danner disse et konkret målbilde for prosjektet – en spesifikasjon som sikrer at konsulenten har fokus på de viktigste utfordringene. Altså det som skaper mest verdi for kunden.

I løpet av kvelden vil vi gjennomføre en del av aktivitetene i en Design Workshop, og se på et praktisk eksempel hvor «tidsklemma» er tema :-)

OM FOREDRAGSHOLDER
Pål Hellesnes er en applikasjonsarkitekt i FirstPoint som også er interessert i forretningsanalyse, brukergrensesnitt og andre faktorer som gjør et systemet brukbart.

Han driver også sin egen blog på https://www.bedreinnsikt.net