Tape, gårsdagens lagringsmedium i fremtiden

Bergen Linux (and BSD) User Group
Bergen Linux (and BSD) User Group
Public group
Location image of event venue

Details

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien "Last Thursday",
med temaet

Tape, gårsdagens lagringsmedium i fremtiden.

Ved Egil Simones

Datatape, har vært brukt som lagringsmedium i databransjen siden
tidlig 50-tallet. På Commodore 64 var dette den typiske
lagringsenheten, og helt ut i 90 tallet hadde mange en tapestasjon
hjemme. På jobben var dette default backup, hver dag og hver helg,
alle viste om dette og alle brukte en. Med dagens skytjenester,
strømming og store lagringskapasiteter på minne og disk, brukes tape
lenger? Finnes tape lenger? og vil det evt finnes i fremtiden.
Sammen med en datalagringsreise fra 1950 og til 2030 skal vi forsøke
å få svar på det.

Egil Simones har jobbet med seismisk relatert datalagring siden hans
første jobb i 1991 og til dags dato. Han vil fortelle om den
utviklingen han har sett og ser, samt kommentere en del om hva som er
problemet til noe av fremtidens lagring og hva vi kan forvente å se.

Dette blir en teknisk reise fra kB til EB.

Vi legger som tidligere opp til at den formelle, disiplinerte faglige
delen av møtet vil være fullført ca kl 20.00, med overgang til mer
uformelle aktiviteter og langsom forflytting til egnet serveringssted
(Henrik) for fagøl og annet sosialt.

BLUG har vanligvis møter siste torsdag i hver måned utenom juni, juli
og desember. Stedet er om ikke annet annonseres spesifikt et egnet
lokale i Media City Bergen. Foreløpig møteplan for de neste 12
månedene ser slik ut (tema for møtene annonseres etterhvert):

Mars Torsdag 22/3 2018
April Torsdag 26/4 2018
Mai Torsdag 31/5 2018
August Torsdag 30/8 2018
September Torsdag 27/9 2018
Oktober Torsdag 25/[masked]
November Torsdag 29/[masked]

Spørsmål kan rettes til avsender, eller til
blug-listen .

Vil du melde deg på eller av blug eller blug-announce? Se
informasjonen om listene på .