Utvikling av storskala overvåkingsløsning basert på tjenester med FLOSS

Bergen Linux (and BSD) User Group
Bergen Linux (and BSD) User Group
Public group

Media City Bergen

Lars Hilles gate 30 · Bergen

How to find us

Denne gangen er vi i **Pressekonferanse-rommet** på **Media City Bergen**, rommet befinner seg i første etasje, mot tårn 1 og har kapasitet til 44 gjester

Location image of event venue

Details

I løpet av de siste to årene har Upnode AS bygget en SaaS plattform for overvåking av infrastruktur, servere og tjenester. Løsningen er laget for å understøtte et ubegrenset antall servere og tjenester, og med mulighet for å ivareta måledata i lang tid.

Løsningen er bygget på opensource software (Linux, NGINX, PHP/PHP-FPM, MariaDB, Redis, Apache Cassandra, node.js, Python m.m.). Vi har møtt på, og løst, en rekke utfordringer i utviklingsprosessen, spesielt i forhold til å skulle understøtte en tilnærmet ubegrenset horisontal skalering av løsningen.

Foredraget vil ta for seg arkitekturen av løsningen vår, begrunnelse av teknologivalg for de ulike komponentene, utfordringene vi har møtt underveis, samt løsningene vi har funnet og lærdommen vi har fått i prosessen. En viktig del av dette vil omhandle bruk og erfaring med Apache Cassandra for lagring av måledata i stor skala.

#Tom Rune Flo

Undertegnende er utdannet dataingeniør med særskilt fokus på data- og nettverkssikkerhet fra University of South Wales (2005), hvor jeg bl.a. skrev oppgaven “File Integrity Based Intrusion Detection System for UNIX Based Hosts.”

Har jobbet med storskala drift av Linux og UNIX-systemer (Solaris, AIX) i telekom-industrien, bl.a. for Telenor ASA [masked]).

Har i nyere tid jobbet med utvikling og systemarkitektur (PHP, nodejs, Python, SQL, NO-SQL, etc) i tillegg til systemdrift (Linux, BSD, Ansible etc), med hovedfokus på webteknologi og webplattformer.

Driver i dag Upnode AS som leverer infrastruktur- og utviklingstjenester på opensource-plattformer for kunder i Norge, samt egne produkter for overvåking og analyse av webbaserte løsninger.

Vi legger som tidligere opp til at den formelle, disiplinerte faglige delen av møtet vil være fullført ca kl 20.00, med overgang til mer uformelle aktiviteter og langsom forflytting til egnet serveringssted (Henrik) for fagøl og annet sosialt.