Kryss-kompilering med GCC på godt og vondt

Bergen Linux (and BSD) User Group
Bergen Linux (and BSD) User Group
Public group

Media City Bergen

Lars Hilles gate 30 · Bergen

How to find us

Pressekonferanserommet, første dør til venstre fra hovedingangen.

Location image of event venue

Details

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien "Last Thursday",

Torsdag 31. Januar 2019 kl 18.30
Media City Bergen
Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen[1],

med temaet

Kryss-kompilering med GCC på godt og vondt

ved Christer Solskogen

Christer gir en innføring i hva kryss-kompilering er for noe, hvordan
man setter det opp og hvordan det kan gjøre hverdagen din med feks en
Raspberry Pi litt raskere.

Christer Solskogen jobber til daglig som z/VM & zLinux system
programmerer i IBM, og skal igjen snakke om ting han tror han har greie på.

Vi legger som tidligere opp til at den formelle, disiplinerte faglige
delen av møtet vil være fullført ca kl 20.00, med overgang til mer
uformelle aktiviteter og langsom forflytting til egnet serveringssted
(Henrik) for fagøl og annet sosialt.

I Februar er det planlagt lynforedrag. Har du eit tema du kunne tenkt
å delt med andre gjennom eit kort 5-15 minutt foredrag? Ta kontakt.

BLUG har vanligvis møter siste torsdag i hver måned utenom juni, juli
og desember. Stedet er om ikke annet annonseres spesifikt et egnet
lokale i Media City Bergen. Foreløpig møteplan for de neste 12
månedene ser slik ut (tema for møtene annonseres etterhvert):

Februar Torsdag 28/2 2019
Mars Torsdag 28/3 2019
April Torsdag 25/4 2019
Mai Torsdag 23/5 2019
August Torsdag 29/8 2019
September Torsdag 26/9 2019
Oktober Torsdag 31/[masked]
November Torsdag 28/[masked]
Januar Torsdag 30/1 2020

Spørsmål kan rettes til avsender, eller til
blug-listen .

Vil du melde deg på eller av blug eller blug-announce? Se
informasjonen om listene på .

[1] kartreferanse