Skip to content

What we’re about

Bergen IT Shift, Bitshift, er en uavhengig brukergruppe for utviklere og arkitekter som jobber med med ulike teknologier. Formålet med Bitshift er å utveksle erfaringer om verktøy og teknologier, gi råd og fokusere på best practises. Målgruppen for Bitshift er utviklere og arkitekter.

Bitshift samarbeider med Norwegian .NET User Group, NNUG, som er representert med avdelinger over hele landet:

Er det ingen lokalavdeling der du bor? Hvorfor ikke starte en ny avdeling? Les mer om hva som skal til, og hva som forventes.

Logo for BitShift er utforma av Alexander Strømme i Miles. Tusen takk!

Bitshift er mulig takket våre sponsorer fra:

• Knowit

• Miles AS

• Rainfall

• Webstep

• Sparebanken Vest

• Stacc