What we're about

בואו לקדם את הפן החברתי בעסקים ו/או ביוזמות ולשלב היבט נוסף ומשלים לעסק

נקדם למידה משותפת, נשתף ידע, רעיונות ואסטרטגיות חברתיות וברות קיימא
נחשוב יחד על אתגרים חברתיים ואיך אפשר לרתום אותם לטובת העסק
נגלה מודלים עסקיים-חברתיים חדשניים ונצמח ביחד

Upcoming events

No upcoming events

Photos (3)