What we're about

Bydgoszcz JUG (Java User Group) jest grupą pasjonatów jezyka Java. Naszym celem jest popularyzacja technologii opartych o JVM. Zaczynając od października 2016 rozpoczynamy serie cyklicznych spotkań, misją których jest rozwój naszego lokalnego Java community.

Bydgoszcz JUG (Java User Group) - is a group of passionate Java Developers. Our main goal is popularization of JVM technologies. Starting from October 2016, we are organizing monthly meetups, whose mission is development of our local Java community.

Past events (85)

Bydgoszcz JUG - Meetup #47

Needs a location

Bydgoszcz JUG - Meetup #46 (JUG Light)

Needs a location

Bydgoszcz JUG - Meetup #45

Needs a location

Apache Kafka i KafkaStreams - warsztaty

Needs a location

Photos (378)