What we're about

Delen van kennis en het gebruik van Chat & Email bots voor alle ondernemingen waarbij "Customer Experience" centraal staat. Tijdens onze meetups willen wij graag leren en demonstreren op welke manier AI je organisatie positief kan ondersteunen en support afdelingen kan ontlasten.

Photos (8)