What we're about

Bulut yerlisi teknolojileri karma bulutlar gibi modern ve dinamik ortamlarda ölçeklenebilir uygulamaları oluşturmaları ve çalıştırmaları için kuruluşları güçlendirir. Container'lar, servis ağları, mikro servisler, değişmez altyapı ve bildirimsel API'ler bu yaklaşımı örneklemektedir.

Bu teknikler esnek, yönetilebilir ve gözlenebilir olan sistemlere olanak tanır. Sağlam otomasyon ile birleştiğinde, mühendislerin çok az değişiklikle ve en az zahmetle tahmin edilebilecek şekilde esnek düzeyde değişiklik yapmalarına izin verir.

Bulut yerlisi uygulamaların, çözümlerin, kodların, araç ve gereçlerin anlatılıp tartışılacağı bir ortam hazırladık!

Members (131)

Photos (3)