What we're about

Denna grupp kommer att hålla föreläsningar och workshops med fokus på teknik och innovation där vi delar vår erfarenhet och bästa praxis för områden som vi verkligen gillar.

Inom molntransformationsområdet kommer vi bland annat att fokusera på:
Event Sourcing
Data warehouse
Modernization Kubernetes

Past events (9)

Photos (21)

Find us also at